office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Executarea silita. Actualizarea debitului!

Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se duce la indeplinire de bunavoie.

In cazul in care debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, aceasta se duce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Executarea silita a debitului are loc in oricare dintre formele prevazute de lege (poprire, mobiliara, imobiliara), simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare.

Executarea unor obligatii precum inscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizatii, eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea, se poate obtine la simpla solicitare a creditorului, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc.

In caz de neconformare a debitorului si de neplata a debitului, creditorul poate recurge la executarea silita.

Aceasta procedura se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc prin:

1.urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda, in conditiile legii, pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor;

2.predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu ce sunt detinute fara drept de debitor;

3.alte masuri prevazute de lege.

Statul este obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii, iar, in caz de refuz, cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit.

In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind prin toate mijloacele pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu.

Pot fi executate silit:

1) debitul al carui obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia,

2) desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari,

3) incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau

4) in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.

In cazul in care prin titlul executoriu au fost prevazute ori acordate dobanzi, penalitati sau alte sume care se cuvin creditorului, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, acestea vor fi calculate de executorul judecatoresc.

De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate efectua actualizarea obligatiei principale stabilite in bani potrivit criteriilor cuprinse in titlul executoriu.

In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare de debit in functie de rata inflatiei calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.

Daca titlul executoriu nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit Codului civil, acestea vor fi stabilite de catre instanta de executare la cererea creditorului.

Pentru sumele astfel stabilite, incheierea instantei de executare sau a executorului judecatoresc constituie titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.