office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cat costa schimbarea sediului social?

Dupa inmatricularea societatii comerciale, asociatii pot hotari oricand schimbarea sediului  firmei ori de cate ori oportunitatile afacerii o cer.

Operatiunea privind schimbarea sediului social se realizeaza la registrul comertului dupa o procedura reglementata de Legea nr.31/1990 prvind societatile comerciale.

In aces sens, trebuie depuse urmatoarele documente la registrul comertului:

1. cererea de inregistrare (original),

2. hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic sau, dupa caz, actul aditional la actul constitutiv (original),

3. documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social,

4. declaratia pe proprie raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social in cazul in care la administratia financiara sunt deja inregistrate si alte contracte care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil,

5. daca este cazul, declaratie pe proprie raspundere sub semnatura privata privind schimbarea destinatiei imobilelor cu regim de locuinta (original),

6. certificatul de inmatriculare si dupa caz, anexa acestuia (originale),

7. avizul asociatiei de proprietari si a vecinilor completat pe formularul-tip (original),

8. actul constitutiv actualizat, original,

9. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

In cazul in care asociatii doresc schimbarea sediului firmei, dar nu dispun de un spatiu corespunzator, pot opta pentru serviciul de gazduire a sediului social la sediul profesional al unui cabinet de avocatura.

Gazduirea sediului social prezinta o serie de avantaje:

1. costuri reduse comparativ cu inchirierea,

2. rapiditatea intocmirii actelor (contractul de asistenta juridica face dovada sediului social),

3. nu este necesar acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari.

4. contractul de asistenta juridica nu se inregistreaza la administratia financiara.

5. sediul profesional al avocatului poate gazdui un numar nelimitat de sedii sociale.

Schimbarea sediului firmei se realizeaza in 3 zile de la data depunerii tuturor actelor la registrul comertului.Taxele care trebuie achitate la registrul comertului pentru schimbarea sediului social in acelasi judet sunt de cca 400 lei.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste gazduirea si schimbarea sediului social al firmei. Onorariul pentru serviciul de gazduire a sediului in Bucuresti este de 800 lei/an.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.