office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cand trebuie inceputa actiunea de recuperarea creantelor?

Actiunea judecatoreasca trebuie demarata intr-un termen bine determinat prin lege, numit termen de prescriptie.

Astfel, Noul Cod civil, intrat in vigoare in octombrie 2011, reglementeaza termenele in care partea interesata trebuie sa se adreseze cu o cerere de chemare in judecata instantei.

In cazul in care nu este respectat termenul limitativ, actiunea formulata va fi respinsa ca tardiva.

In ceea ce priveste actiunea privind recuperarea creantelor, aceasta trebuie initiata in termen de 3 ani.

Potrivit  prevederilor Noului Cod de procedura civila, actiunea in instanta avand ca obiect recuperarea creantelor poate fi cererea cu valoare redusa, ordonanta de plata sau actiunea de drept comun.

Ordonanta de plata si cererea cu valoare redusa sunt proceduri rapide de recuperarea creantelor care presupun existenta unei creante certe, necontestate de debitor.

Termenul de 3 ani in care trebuie inceputa actiunea prin depunerea cererii de chemare in judecata la instanta competenta se calculeaza de la data la care obligatia de plata devine scadenta.

Partea care din motive temeinice nu si-a putut exercita dreptul la actiune in termen de 3 ani de la data exigibilitatii creantei, poate cere instantei de judecata repunerea in termen.

Termenul de 1 an in care trebuie inregistrata actiunea de recuperarea creantelor se suspenda in urmatoarele situatii:

1) cat timp debitorul, in mod deliberat, ascunde creditorului existenta datoriei sau scadenta acesteia;

2) pe intreaga durata a negocierilor purtate in scopul rezolvarii pe cale amiabila a neintelegerilor dintre parti, insa numai daca acestea s-au desfasurat in ultimele 6 luni inainte de expirarea termenului de prescriptie de 3 ani.

De la data cand motivul de suspendare a incetat, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte de suspendare.

Prescriptia nu se va implini mai inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data cand suspendarea a incetat, cu exceptia prescriptiilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de o luna de la incetarea suspendarii.

Termenul in care trebuie promovata actiunea se intrerupe:

1) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia;

2) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin invocarea, pe cale de exceptie, a dreptului a carui actiune se prescrie;

3) prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti; in cazul in care despagubirile se acorda, potrivit legii, din oficiu, inceperea urmaririi penale intrerupe cursul prescriptiei, chiar daca nu a avut loc constituirea ca parte civila;

4) prin orice act prin care cel in folosul caruia curge prescriptia este pus in intarziere.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor de recuperarea creantelor si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.