office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Incuviintarea executarii!

In cazul in care debitorul nu intelege sa execute de bunavoie dispozitiile hotararii judecatoresti, creditorul trebuie sa procedeze la executarea silita.

Cererea de executare silita se solutioneaza in maximum 3 zile de la inregistrarea ei.

Executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii executarii silite prin incheiere, fara citarea partilor. Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

Incheierea va cuprinde aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, si modalitatea concreta de executare silita, respectiv poprirea, executarea silita mobiliara sau imobiliara.

Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc competent sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.

Executorul judecatoresc va respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1.cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;

2.hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie titlu executoriu;

3.inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu este investit cu formula executorie;

4.creanta nu este certa, lichida si exigibila;

5.debitorul se bucura de imunitate de executare;

6.titlul cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire prin executare silita;

7.exista alte impedimente prevazute de lege.

Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare.

Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

Daca cererea de executare a fost incuviintata, executorul judecatoresc va comunica debitorului o copie de pe incheiere impreuna cu o copie, certificata de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu si o somatie.

Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.

Taxa judiciara de timbru care trebuie achitata odata cu depunerea cererii privind incuviintarea executarii silite este in valoare de 20 lei.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste  executarea silita.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.