office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintare firma cu asociat strain!

Un cetatean strain poate dobandi calitatea de asociat intr-o firma inmatriculata in Romania, singur sau impreuna cu alti asociati, romani sau straini.

Pot fi asociati atat persoanele fizice, cat si societatile comerciale straine.

In cazul in care un cetatean strain dobandeste calitatea de asociat odata cu inmatricularea firmei sau ulterior, prin cesiunea de parti sociale, trebuie depuse la registrul comertului cateva documente specifice.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, pe langa actele pentru infiintarea firmei, cetateanul strain trebuie sa depuna urmatoarele:

1. declaratie autentica pe proprie raspundere a asociatului strain din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale in tara de domiciliu si in Romania (original),

2. declaratie pe proprie raspundere potrivit careia indeplineste conditiile prevazute de legea romana pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat, atestata de avocat sau autentificata de notar (original),

3. specimenul de semnatura dat in fata notarului public sau a referentului de la registrul comertului, in cazul in care asociatul strain are si calitatea de administrator (original).

4. dovada achitarii taxelor/tarifelor legale.

Declaratiile si specimenul de semnatura pot fi intocmite si in tara de domiciliu a cetateanului strain, caz in care la registrul comertului se vor depune exemplarele originale ale acestora impreuna cu traducerile legalizate.

In cazul in care asociatul strain este o persoana juridica, atunci trebuie depuse urmatoarele acte in traducere legalizata:

1. actele de inregistrare ale firmei,

2. scrisoare de bonitate emisa de banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate,

3. hotararea organului statutar privind participarea la constituirea societatii in Romania,

4. mandatul pentru persoana imputernicita de persoana juridica straina sa semneze in numele si pe seama acesteia actul constitutiv,

5. declaratia pe proprie raspundere a persoanei imputernicite potrivit careia persoana juridica straina nu este inregistrata fiscal in Romania si ca nu are datorii fiscale, autentificata.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii si informatii utile privind infiintarea unei societati comerciale cu asociati straini, respectiv:

– verificarea si rezervarea denumirii societatii,

– redactarea si atestarea actului constitutiv,

– redactarea contractului privind detinerea spatiului cu destinatie de sediu social: comodat, inchiriere, subinchiriere etc.,

– redactarea declaratiei pe proprie raspundere data in baza art.15 alin.1 lit.b) din Legea nr.359/2004,

– redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere potrivit careia asociatii/administratorii indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru exercitarea acestor calitati,

– depunerea dosarului complet la oficiul registrului comertului si obtinerea certificatului de inregistrare.

De asemenea, oferim serviciul de gazduirea sediului social in Bucuresti pentru cetatenii straini care doresc sa infiinteze o firma si nu dispun de sediu social.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.