office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Amenda contraventionala!

Amenda contraventionala aplicata contravenientului trebuie achitata de buna-voie, in caz contrar procesul verbal de contraventie va fi pus in executare silita.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu:

1) data și locul unde este încheiat;

2) numele, prenumele, calitatea și institutia din care face parte agentul constatator;

3) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia și locul de munca ale contravenientului;

4) descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

5) indicarea actului normativ prin care se stabileste și se sanctioneaza contraventia;

6) indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;

7) posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;

8) termenul de exercitare a caii de atac și organul la care se depune plângerea.

Astfel, procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile cu plangere contraventionala la judecatorie, precum și hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

Amenda contraventionala trebuie achitata chiar daca este formulata plangere.

Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

a) de catre organul din care face parte agentul constatator daca  nu s-a exercitat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul de 15 zile prevazut de OG nr.2/2001,

b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri.

Pentru a executa amenda, organul din care face parte agentul constatator va comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei și de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plângere, în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare sau hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotarârea a devenit irevocabila, astfel:

– pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale în a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau  îsi are domiciliul fiscal contravenientul societate comerciala;

– pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.

Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale. Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare.

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la ramânerea definitiva a sanctiunii și nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta în circumscriptia careia s-a savârsit contraventia pentru a inlocui amenda cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii, tinându-se seama, dupa caz, și de partea din amenda care a fost achitata.

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen, instanta procedeaza la înlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

Urmarirea punerii în executare a sentintelor se realizeaza de catre serviciul de executari civile de pe lânga judecatoria în a carei raza s-a savârsit contraventia în colaborare cu serviciile specializate din primarii.

Daca procesul-verbal nu a fost comunicat contravenientului in termen de 30 zile de la data aplicarii sanctiunii, executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea plangerilor contraventionale, asistenta si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.