office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Pronuntarea hotararii judecatoresti!

Dupa inchiderea dezbaterilor, completul de judecata delibereaza in secret asupra hotararii pe care urmeaza sa o pronunte.

La deliberare iau parte numai membrii completului in fata carora au avut loc dezbaterile.

Fiecare dintre membrii completului de judecata are indatorirea sa isi exprime opinia, incepand cu cel mai nou in functie. Presedintele isi exprima opinia cel din urma.

Judecatorul care a luat parte la judecata este tinut sa se pronunte chiar daca nu mai este judecator al instantei respective, cu exceptia cazului in care i-a incetat calitatea de judecator sau este suspendat din functie. In aceasta situatie, procesul se repune pe rol, cu citarea partilor, pentru ca ele sa puna din nou concluzii in fata completului de judecata legal constituit.

In cazuri justificate, daca instanta nu ia hotararea imediat, pronuntarea hotararii poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi 15 zile.

Daca pronuntarea a fost amanata, hotararea nu poate fi pronuntata mai inainte de data fixata in acest scop.

Potrivit prevederilor Noului Cod de procedura civila, instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor deduse judecatii. Aceasta nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut, daca legea nu prevede altfel.

Daca cererea are ca obiect pretentii privitoare la obligatia de intretinere, alocatia pentru copii, chirie, arenda, plata salariului, rate din pretul vanzarii sau alte sume datorate periodic, instanta il va obliga pe parat, la solicitarea reclamantului si dupa achitarea taxelor de timbru, si la plata sumelor devenite exigibile dupa introducerea cererii.

In cazurile in care instanta poate da termen pentru executarea hotararii, ea va face aceasta prin chiar hotararea care solutioneaza pricina, aratand si motivele pentru care a acordat termenul.

Debitorul nu va putea cere termen de plata daca acestuia i s-a acordat un termen rezonabil de plata de catre creditor ori a avut posibilitatea sa execute intr-un termen rezonabil, calculat de la data comunicarii cererii de chemare in judecata.

Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completului de judecata si se da in numele legii.

Cand unanimitatea nu poate fi realizata, hotararea se ia cu majoritatea membrilor completului de judecata. Daca din deliberare rezulta mai mult de doua opinii, judecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca intr-o singura opinie.

In cazul in care majoritatea nu poate fi realizata, procesul se judeca in complet de divergenta, constituit prin includerea in completul initial si a presedintelui instantei sau a vicepresedintelui, a presedintelui de sectie ori a unui judecator desemnat de presedinte.

Divergenta se judeca in aceeasi zi sau intr-un termen care nu poate depasi 20 de zile de la aparitia acesteia. In pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile.

Dezbaterile in vederea pronuntarii hotararii vor fi reluate asupra chestiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta, instanta fiind indreptatita, atunci cand apreciaza ca este necesar, sa administreze noi dovezi si sa ordone orice alte masuri ingaduite de lege.

Cand divergenta nu priveste solutia ce trebuie data intregii cauze, dupa judecarea chestiunilor ramase in divergenta, completul care a judecat inainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Daca in timpul deliberarii instanta gaseste ca sunt necesare probe sau lamuriri noi, va dispune repunerea pe rol a cauzei.

Dupa ce a fost luata hotararea se va intocmi o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata, cand este cazul, opinia separata a judecatorilor aflati in minoritate.

Minuta, sub sanctiunea nulitatii hotararii, se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori si, dupa caz, de magistratul-asistent, dupa care se va consemna intr-un registru special, tinut la grefa instantei. Acest registru poate fi tinut si in format electronic.

Hotararea se va pronunta in sedinta publica la locul unde s-au desfasurat dezbaterile de catre presedinte sau de catre un judecator, membru al completului de judecata, care va citi minuta, indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva hotararii.

Data hotararii este aceea la care minuta este pronuntata potrivit legii.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice privind asistarea sau reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.