office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Eliberarea copiilor din dosarul de executare silita!

Dosarul de executare silita se deschide in cazul in care obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu nu se aduce la indeplinire de bunavoie.

Astfel, in cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea executorului judecatoresc.

Executarea are loc in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare.

Potrivit prevederilor Codului de procedura civila, executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, formandu-se in acest sens dosarul de executare.

Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune prin incheiere inregistrarea acesteia, urmand sa deschida dosarul de executare sau sa refuze motivat inceperea procedurii de executare.

In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare careia ii va inainta copii ale cererii creditorului, titlul executoriu, incheierea privind inregistrarea dosarului de executare si dovada achitarii taxei judiciare de timbru.

Dupa incuviintarea executarii silite, executorul va comunica debitorului incheierea instantei, precum si o noua somatie.

De asemenea, dupa inceperea executarii silite, debitorul poate cere pe calea contestatiei la executare si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite in cazul in care aceasta a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.

Debitorul trebuie sa stie ca are posibilitatea sa solicite executorului judecatoresc, oricand in timpul executarii silite, eliberarea de copii certificate ale actelelor aflate la dosarul respectiv.

Potrivit art.53 alin.3 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, „la cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuţiilor sale oricărei persoane care justifică un interes”.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

3 Raspunsuri

  1. Simona

    Pot cere executorului judecatoresc o copie dupa dosarul de executare care a ramas in nelucrare timp de 5 ani ? Intre 2013 si 2018 nu s-ansistat in executare , si in 2018 crenata a fost vanduta altui IFN din Malta.
    Doresc sa invoc PERIMAREA intr-o eventuala noua executare si vreau sa verific daca executorul vechiului creditor ( Secapital ) a facut adrese catre creditor ca sa staruie in executarea silita
    .Ma gandesc sa nu le faca retroactiv in cazul in care se ajunge la un proces si eu invoc perimarea perimarea ( NCCivil )

  2. Cristi

    Actele privind corespondenta . cererile de continuare , de staruinta etc , a executarii silite transmise de creditor in cadrul unei executari silite pornite deja si primite de executor se inregistreaza doar in registrul lor ? si fara sa se mentioneze pe actele de intrare/iesire depuse la dosarul de executare nr de inregistrare data inregistrarii ?

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.