office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Executarea firmelor cu activitatea suspendata!

Executarea obligatia stabilita prin hotararea judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie.

In cazul in care debitorul, persoana fizica sau societate comerciala, nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita.

Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege (poprire, executare mobiliara si executare imobiliara), simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare.

Executarea unor obligatii de a face, precum inscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizatii, eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea, se pot obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc.

In caz de neconformare a debitorului, persoana fizica sau juridica, creditorul poate recurge la executarea silita in conditiile prevazute de Noul Cod de procedura civila.

Executarea silita a oricarui titlu executoriu se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc.

Executarea silita se efectueaza prin:

1. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor;

2. predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu ce sunt detinute fara drept de debitor;

3. alte masuri prevazute de lege.

Statul este obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii, iar, in caz de refuz, cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit.

In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

Daca socoteste ca este in interesul executarii, executorul judecatoresc ii va cere debitorului, lamuriri in scris in legatura cu veniturile si bunurile sale, inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, asupra carora se poate efectua executarea, cu aratarea locului unde se afla acestea, precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie obligatia sa, aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii executarii silite.

Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare, precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea amenzii judiciare.

In cazul in care debitorul-societate comerciala are activitatea suspendata, procedura de executare silita se poate desfasura.

Suspendarea activitatii firmei pentru perioada de 3 ani nu impiedica executarea silita.

Pe de alta parte, de la data deschiderii procedurii insolventei impotriva debitorului societate comerciala, se suspenda de drept toate actiunile judiciare si extrajudiciare, inclusiv masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului.

Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor.

In cazul in care hotararea de deschidere a procedurii insolventei este desfiintata sau revocata, actiunile judiciare sau extrajudiciare, inclusiv cele de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar masurile de executare silita pot fi reluate.

Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu.

In cazul in care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobanzi, penalitati sau alte sume care se cuvin creditorului, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, acestea vor fi calculate de executorul judecatoresc.

De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani potrivit criteriilor cuprinse in titlul executoriu.

In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.

Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorilor.

In tot cursul executarii silite, sub supravegherea executorului judecatoresc, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.

Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu exceptia acelora care beneficiaza, in conditiile legii, de imunitate de executare.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste executarea silita si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.