office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Amenda judiciara intr-un proces!

Amenda judiciara este sanctiunea prevazuta de Noul Cod de procedura civila atunci cand buna desfasurare a unui proces este periclitata pe partile aflate in litigiu, de martori, avocati sau experti.

Daca in cadrul unui proces  partile abuzeaza de drepturile lor legale sau le folosesc cu rea-credinta, atunci sunt sanctionate cu amenda judiciara.

Astfel, se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei:

a) introducerea cu rea-credinta a unor cereri de chemare in judecata sau exercitarea unei cai de atac, vadit netemeinice;

b) formularea cu rea-credinta a unei cereri de recuzare a judecatorului sau de stramutare a procesului;

c) obtinerea cu rea-credinta a citarii prin publicitate a oricarei parti;

d) obtinerea cu rea-credinta de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit;

e) contestarea cu rea-credinta de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii unui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau video;

f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in situatiile in care a acceptat, potrivit legii;

De asemenea, se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei:

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturie cand este prezent in instanta, in afara de cazul in care acesta este minor;

b) neaducerea, la termenul fixat de instanta, a martorului incuviintat, de catre partea care, din motive imputabile, nu si-a indeplinit aceasta obligatie;

c) neprezentarea avocatului, care nu si-a asigurat substituirea sa de catre un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea de catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta, daca in acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului;

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lamuririle cerute;

e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii;

f) neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine, la termenul fixat in acest scop de instanta;

g) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instantei si la termenul fixat in acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei;

h) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura;

i) impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor ce revin judecatorilor, expertilor desemnati de instanta in conditiile legii, agentilor procedurali, precum si altor salariati ai instantei.

Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte persoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei.

Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea normala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de executare, la cererea executorului, cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei.

Cel care, cu intentie sau din culpa, a pricinuit amanarea procesului sau a executarii silite, prin una dintre faptele enumerate, la cererea partii interesate, va putea fi obligat de catre  judecatar la plata unei despagubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanare.

Abaterea savarsita, amenda judiciara si despagubirea se stabilesc de catre instanta in fata careia s-a savarsit fapta sau, dupa caz, de catre presedintele instantei de executare, prin incheiere executorie, care se comunica celui obligat, daca masura a fost luata in lipsa acestuia. Atunci cand fapta consta in formularea unei cereri cu rea-credinta, amenda si despagubirea pot fi stabilite fie de instanta in fata careia cererea a fost formulata, fie de catre instanta care a solutionat-o, atunci cand acestea sunt diferite.

Impotriva incheierii prevazute la art. 190, cel obligat la amenda judiciara sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand, motivat, sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acesteia.

Cererea se face in termen de 15 zile, dupa caz, de la data la care a fost luata masura sau de la data comunicarii incheierii.

In toate cazurile, cererea se solutioneaza cu citarea partilor prin incheiere data in camera de consiliu de catre un alt complet decat cel care a stabilit amenda sau despagubirea.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor, contestatiilor, plangerilor si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.