office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintare SRL cu asociat unic!

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic se realizeaza cu respectarea procedurii prevazuta de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Asociatul unic poate fi o persoana fizica sau juridica.

Legea interzice ca o societate cu raspundere limitata cu asociat unic sa fie asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata.

De asemenea, o persoana fizica poate fi asociat unic doar intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Pentru infiintarea unui SRL cu asociat unic, la registrul comertului trebuie depuse urmatoarele documente:

1. rezervarea denumirii firmei,

2. actul constitutiv,

3. dovada sediului social: contract de comodat, de inchiriere, extras de carte funciara, autorizatie de construire, contract de vanzare-cumparare sau contractul de asistenta juridica in cazul gazduirii sediului social,

4. avizul asociatiei de locatari atunci cand sediul social este declarat intr-un bloc de locuinte,

5. dovada consemnarii capitalul social la o banca,

6. declaratia pe proprie raspundere potrivit careia asociatul unic indeplineste conditiile pentru detinerea acestei calitati si ca nu mai indeplineste aceasta calitate in alta societate cu raspundere limitata, atestata de avocat sau autentificata de notar,

7. specimenul de semnatura al asociatului care indeplineste si calitatea de administrator.

8. dovada achitarii taxelor/tarifelor legale.

In cazul in care intr-o societate cu raspundere limitata toate partile sociale sunt detinute de asociatul unic, acesta are drepturile si obligatiile ce revin potrivit legii adunarii generale a asociatilor:

1) aproba bilantul anual si stabileste repartizarea profitului net;

2) numeste/revoca administratorul si ii da descarcare de activitate; de asemenea, decide contractarea auditului financiar atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu;

3) decide urmarirea administratorului pentru daunele cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite,

4) modifica actul constitutiv.

Daca asociatul unic este si administrator, atunci ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. Astfel, asociatul unic, in calitate de administrator, este solidar raspunzator fata de societate pentru:

1) realitatea varsamintelor efectuate de asociat,

2) existenta reala a dividendelor platite,

3) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere,

4) indeplinirea hotararilor adunarilor generale,

5) indeplinirea indatoririlor pe care legea si  actul constitutiv le impun.

Un asociat unic poate avea si calitatea de salariat in aceeasi societate comerciala.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultanta juridica pentru intocmirea actelor si reprezentarea la registrul comertului in vederea infiintarii societatilor comerciale:

– verificarea si rezervarea denumirii societatii,

– redactarea si atestarea actului constitutiv,

– redactarea contractului privind detinerea spatiului cu destinatie de sediu social: comodat, inchiriere, subinchiriere etc.,

– redactarea declaratiei pe proprie raspundere data in baza art.15 alin.1 lit.b) din Legea nr.359/2004,

– redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere potrivit careia asociatii/administratorii indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru exercitarea acestor calitati,

– depunerea dosarului complet la oficiul registrului comertului si obtinerea certificatului de inregistrare.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.