office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintare SRL cu doi asociati!

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu doi asociati se realizeaza cu respectarea procedurii prevazuta de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Asociatii pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru infiintarea unui SRL cu doi asociati, la registrul comertului trebuie depuse urmatoarele documente:

1) rezervarea denumirii firmei,

2) actul constitutiv,

3) dovada sediului social: contract de comodat, de inchiriere, extras de carte funciara, autorizatie de construire, contract de vanzare-cumparare sau contractul de asistenta juridica in cazul gazduirii sediului social,

4) avizul asociatiei de locatari atunci cand sediul social este declarat intr-un bloc de locuinte,

5) dovada consemnarii capitalul social la o banca,

6) declaratia pe proprie raspundere a fiecarui asociat potrivit careia sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat, atestata de avocat sau autentificata de notar,

7) specimenul de semnatura al asociatului(lor) care indeplineste si calitatea de administrator.

8) dovada achitarii taxelor/tarifelor legale.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale,  adunarea generala a asociatilor:

1) aproba bilantul anual si stabileste repartizarea profitului net;

2) numeste/revoca administratorul si ii da descarcare de activitate; de asemenea, decide contractarea auditului financiar atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu;

3) decide urmarirea administratorului pentru daunele cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite,

4) modifica actul constitutiv.

Daca cei doi asociati sunt si administratori, atunci acestora le revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. Astfel, asociatii, in calitate de administratori, sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

1) realitatea varsamintelor efectuate de asociati,

2) existenta reala a dividendelor platite,

3) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere,

4) indeplinirea hotararilor adunarilor generale,

5) indeplinirea indatoririlor pe care legea si  actul constitutiv le impun.

Cei doi asociati pot avea si calitatea de salariati in societatea comerciala.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultanta juridica pentru intocmirea actelor si reprezentarea la registrul comertului in vederea infiintarii societatilor comerciale:

– verificarea si rezervarea denumirii societatii,

– redactarea si atestarea actului constitutiv,

– redactarea contractului privind detinerea spatiului cu destinatie de sediu social: comodat, inchiriere, subinchiriere etc.,

– redactarea declaratiei pe proprie raspundere data in baza art.15 alin.1 lit.b) din Legea nr.359/2004,

– redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere potrivit careia asociatii/administratorii indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru exercitarea acestor calitati,

– depunerea dosarului complet la oficiul registrului comertului si obtinerea certificatului de inregistrare.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

1 Raspuns

 1. VASILIU RODICA

  Buna ziua,
  Am citit informatia „Cei doi asociati pot avea calitatea de salariati”
  Am rugamintea de a ma ajuta cu baza legala conform careia pot face angajarea.Eu am facut angajarile si ulterior am aflat ca sunt doi asociati si stiam ca potivit Legii 31/1990 atr.1961(3) nu potface ambele angajari.
  Articolul 1961
  (1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.
  (2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu alin. (1).
  (3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.