office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Ordonanta de plata: cum se redacteaza?

Ordonanta de plata este reglementata ca procedura unica, de urgenta, in privinta creantelor certe, lichide si exigibile, potrivit Noului Cod de Procedura Civila care a intrat in vigoare la 15 februarie 2013.

Orice societate comerciala care are de recuperat creante poate sa apeleze la aceasta actiune in instanta, numita ordonanta de plata care se solutioneaza in 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

Ordonanta de plata se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura.

Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul ii va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde:

a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;

b) numele, codul numeric personal si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului societate comerciala, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului si contul bancar;

c) suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei;

d) suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;

e) semnatura creditorului.

La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii prealabile a somatiei  se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

De asemenea, la cerere se anexeaza dovada achitarii taxei judiciare de timbru prevazuta de OUG nr.80/2013.

Cererea privind ordonanta de plata care nu cuprinde numele si prenumele sau denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nula.

Cu toate acestea, lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul procesului in fata primei instante. Daca se invoca lipsa de semnatura, creditorul care lipseste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul termen urmator, fiind instiintat in acest sens prin citatie.

In cazul in care creditorul este prezent in instanta, acesta va semna chiar in sedinta in care a fost invocata nulitatea.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste actiunile in instanta privind recuperarea creantelor.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.