office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Recuperarea rapida a creantelor !

Pentru recuperarea rapida a creantelor, societatile comerciale si persoanele fizice au posibilitatea de a alege intre procedurile prevazute de Noul Cod de procedura civila: ordonanta de plata si cererea cu valoare redusa.

Optiunea pentru aceste proceduri rapide de recuperarea creantelor este conditionata de actele pe care le detine creditorul in dovedirea creantei sale: contract, facturi acceptate, plati partiale, confirmare a soldului, angajament de plata etc.

Recuperarea creantelor prin aceste proceduri se realizeaza intr-un termen scurt, iar costurile pe care le implica sunt reduse.

Ordonanta de plata se aplica in cazul creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract insusit pe parti prin semnatura.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul trebuie sa efectueze o procedura prealabila, respectiv sa-i comunice debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate depune la instanta cererea privind ordonanta de plata.

Formularea ordonantei de plata nu implica obligativitatea efectuarii sedintei de informare privind medierea. Actiunea este de competenta judecatoriei sau a tribunalului de la sediul debitorului. Partile pot stabili insa prin contract ca instanta competenta sa solutioneze litigiile sa fie cea de la sediul creditorului.

Judecatoria solutioneaza ordonanata de plata pentru debite de pana la 200.000 lei. Peste acest cuantum, cererile privind emiterea ordonantei se inregistreaza la tribunal.

Probele care se administreaza in vederea solutionarii acestei cereri sunt inscrisurile. Nu se admit probele cu interogatoriu, martori sau expertize de specialitate.

Ordonanta de plata se solutioneaza in 45 de zile de la data inregistrarii cererii in cazul in care debitorul nu contesta datoria.

Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contestatia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor si lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului prin incheiere.

In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata in care se precizeaza suma si termenul de plata.

Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata.

Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul va putea stabili alt termen de plata doar daca partile se inteleg in acest sens.

Ordonanta de plata poate fi atacata de debitor printr-o cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.<

Cererea in anulare nu suspenda executarea silita. Suspendarea va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta.

Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta de plata, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare definitiva.

Daca instanta investita admite cererea in anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de plata.

Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare. Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare.

Taxa de timbru prevazuta de OUG nr.80/2013 pentru aceasta actiune este in valoare de 200 lei.

Procedura detaliata privind recuperarea rapida a debitelor prin ordonanta de plata poate fi gasita aici.

Cererea cu valoare redusa este o procedura judecatoreasca de recuperarea creantelor ce nu depasesc suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii.

Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine judecatoriei de la sediul debitorului, cu exceptia cazului in care partile au stabilit prin contract ca litigiile sa fie solutionate de instanta de la sediul creditorului.

Pentru realizarea acestei proceduri nu este necesara sedinta de informare privind medierea si nici o alta formalitate prealabila.

Procedura cu privire la cererea cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu, nefiind necesara prezenta partilor, a reprezentantilor legali sau aparatorilor.

Instanta poate dispune infatisarea partilor daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o astfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poate fi atacat separat.

Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu valoare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia la judecatorie prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura transmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia.

Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite de indata paratului formularul de raspuns insotit de o copie a formularului de cerere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant.

In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor mentionate mai sus, paratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precum si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca.

Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala.

Hotararea primei instante este executorie de drept.Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea celeilalte parti, la plata cheltuielilor de judecata.

Taxa de timbru pentru cererea cu valoare redusa este de 50 lei daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei. Pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei, taxa judiciara de timbru este de 200 lei.

Creditorul are optiunea intre cele doua modalitati de recuperarea creantelor. Daca insa a ales procedura ordonantei de plata si a fost respinsa de instanta, atunci nu poate formula o cerere cu valoare redusa pentru acelasi debit, ci are deschisa posibilitatea formularii unei actiuni in procedura obisnuita, de drept comun.

Similar, daca s-a depus o cerere cu valoare redusa si nu a fost admisa de instanta, creditorul nu poate formula pentru aceeasi datorie ordonanta de plata, ci o actiune de drept comun.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor privind recuperarea creantelor si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.