office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Taxa judiciara pentru ordonanta de plata!

Noul Cod de procedura civila, intrat in vigoare in februarie 2013, reglementeaza mai multe proceduri privind recuperarea creantelor scadente: ordonanta de plata, cererea cu valoare redusa si actiunea de drept comun.

Ordonanta de plata este o procedura rapida de recuperarea creantelor care presupune existenta unei creante certe, necontestate de debitor.

Aceasta procedura de recuperare se aplica in cazul creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract sau facturi insusite pe parti prin semnatura, plati partiale sau prin confirmarea debitului.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul trebuie sa efectueze o procedura prealabila, respectiv sa-i comunice debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate depune la instanta cererea privind ordonanta de plata.
La cererea privind ordonanta de plata se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia.

Dovada comunicarii prealabile a somatiei  se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

Ordonanta de plata este executorie chiar daca este atacata de debitor si are autoritate de lucru judecat provizorie.

Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate face contestatie la executare. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si cauze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata.

Taxa de timbru care trebuie achitata potrivit OUG nr.80/2013 pentru recuperarea creantelor prin ordonanta de plata este de 200 lei, indiferent de cuantumul sumei care trebuie recuperata.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste actiunile in instanta si recuperarea creantelor.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.