fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Recuperarea creantelor. Ordonanta de plata!

Pentru recuperarea rapida a creantelor, societatile comerciale au posibilitatea de a alege una din procedurile prevazute de Noul Cod de procedura civila, respectiv ordonanta de plata.

Optiunea pentru aceasta actiune de recuperarea creantelor este conditionata de actele pe care le detine creditorul in dovedirea creantei sale: contract, facturi acceptate, plati partiale, confirmare a soldului, angajament de plata etc.

Recuperarea creantelor prin aceasta procedura se realizeaza intr-un termen scurt, iar costurile pe care le implica sunt reduse.

Ordonanta de plata poate fi folosita asadar, atunci cand firmele detin creante certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract insusit pe parti prin semnatura.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul trebuie sa efectueze o procedura prealabila, respectiv sa-i comunice debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate depune la instanta cererea privind ordonanta de plata.

Probele care se administreaza in vederea solutionarii acestei cereri sunt exclusiv inscrisurile: contract, facturi, extrase de cont, confirmarea soldului etc. Nu se admit probe precum interogatoriul, martorii sau expertizele de specialitate.

Ordonanta de plata se solutioneaza in 45 de zile de la data inregistrarii cererii in cazul in care debitorul nu contesta datoria.

Iata cum am obtinut pentru clientul nostru, societate comerciala, o hotarare judecatoreasca privind obligarea partenerului contractual al acesteia la plata sumei de 42.404,77 lei, contravaloarea lucrarilor efectuate si neincasate la scadenta, si 36.902,23 lei penalitati de intarziere la plata, folosind procedura de recuperare rapida a creantelor: ordonanta de plata.

Intre parti a fost incheiat un contract de prestari servicii avand ca obiect executarea unor lucrari la bazinul de inmagazinare a apei potabile a unei localitati, beneficiarul lucrarii fiind o primarie.

In contract au fost stabilite: pretul pentru realizarea lucrarii, scadenta facturilor, penalitatile de 0,1% pe zi pentru intarziere in achitarea acestora.

Facturile emise de clientul nostru, in calitate de societate prestatoare, au fost semnate de primarie, dar neachitate integral la scadenta stablita prin contract.

In ciuda nenumaratelor demersuri intreprinse, beneficiarul a refuzat nejustificat sa achite contravaloarea lucrarilor efectuate de clientul nostru.

Prin urmare, acesta a ales sa cheme in judecata primaria si sa-i solicite pretul neachitat, inclusiv penalitatile de intarziere la plata, formuland o cerere de emitere a ordonantei de plata.

In apararea clientului nostru am aratat faptul ca facturile emise de acesta si contractul fac dovada certa  a existentei si intinderii debitului solicitat, ca facturile au fost emise pentru lucrarile realizate, ca acestea au mentionata data scadentei si ca facturile sunt semnate de primire de catre beneficiar.

De asemenea, am aratat ca plata facturilor nu a fost efectuata integral, la scadenta.

Avand in vedere aceste argumente, am obtinut admiterea actiunii pe care am formulat-o si anume obligarea primariei, in calitate de beneficiar, la plata contravalorii lucrarilor in suma de 42.404,77 lei, inclusiv a penalitatilor de intarziere la plata de 36.902,23 lei.

o_1o_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperarea debitului si a penalitatilor a fost obtinuta de clientul nostru printr-un proces de scurta durata si cu o taxa judiciara de timbru de doar 200 lei.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.