office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Poprirea, procedura de executare silita!

Poprirea este o procedura de executare silita reglementata de Noul Cod de procedura civila pe care un creditor o are la indemana in cazul in care obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu nu este dusa la indeplinire de catre debitor de bunavoie.

Daca debitorul nu-si executa obligatia, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita care incepe odata cu sesizarea executorului judecatoresc. Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana (tert poprit) sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.

In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi, cat si incasarile viitoare. Nu sunt supuse executarii silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;

b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data infiintarii popririi.

Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit.

In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau societati comerciale, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul, respectiv sediul social al debitorului sau sediul bancii unde debitorul si-a deschis contul.

Daca debitorul are mai multe conturi deschise, competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine executorului judecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea ce va fi comunicata celei de-a treia persoane (tert poprit) impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata in dosar.

Despre masura luata va fi instiintat si debitorul caruia i se va comunica in copie adresa de infiintare a popririi la care se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata in dosar si titlul executoriu.

In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia persoane (tert poprit) interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.

Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele, domiciliul debitorului persoana fizica si codul numeric personal, iar pentru societatile comerciale, denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, daca sunt cunoscute.

Din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la indisponibilizare si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

Cand se popresc sume cu scadente succesive, indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta, ci si asupra celor exigibile in viitor.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite va inceta doar daca debitorul consemneaza toate sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata poprirea, la dispozitia executorului judecatoresc. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc care il va instiinta imediat pe tertul poprit.

Poprirea ramane infiintata si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca sau este pensionat. In aceste cazuri, tertul poprit va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau casei de asigurari sociale competente care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.

Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca, ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului, creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat.

In termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:

1. sa consemneze suma de bani, daca creanta poprita este exigibila si sa trimita dovada executorului judecatoresc,

2. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. La cererea creditorului, suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului.

Pentru incuviintarea  cererii de executare silita prin poprire taxa judiciara de timbru este de 20 lei astfel cum prevede OUG nr.80/2013.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste procedura de recuperare a debitelor prin executarea silita.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.