office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Recunoasterea hotararilor straine!

Potrivit prevederilor Codului de procedura civila, recunoasterea hotararilor straine se refera la acte ale instantelor judecatoresti, cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

Exista o categorie de hotarari care sunt recunoscute de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati, daca:

1) se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca,

2) fiind pronuntate intr-un stat tert, au fost recunoscute mai intai in statul de cetatenie al fiecarei parti ori, in lipsa de recunoastere, nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roman si a fost respectat dreptul la aparare.

Hotararile referitoare la alte procese decat cele mentionate mai sus pot fi recunoscute in Romania daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata;

b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii;

c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul, ea trebuie sa constate, de asemenea, ca partii in cauza i-a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond, cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii.

Caracterul nedefinitiv al hotararii straine, decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine, poate fi invocat numai de catre acea persoana.

Cererea de recunoastere se rezolva, pe cale principala, de tribunalul in circumscriptia caruia isi are domiciliul ori sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine.

In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului, competenta apartine Tribunalului Bucuresti.

Cererea de recunoastere poate fi rezolvata si pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect, in cadrul caruia se ridica exceptia autoritatii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina.

Cererea de recunoastere a hotararii straine va fi insotita de urmatoarele acte:

a) copia hotararii straine;

b) dovada caracterului definitiv al acesteia;

c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate partii care a fost lipsa in instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute de catre partea impotriva careia s-a pronuntat hotararea;

d) orice alt act de natura sa probeze, in completare, ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

Actele vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate.

Supralegalizarea nu se cere in cazul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate.

In cazul neprezentarii unora dintre documente, instanta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente echivalente sau, daca se considera suficient edificata, sa dispenseze partea de producerea lor.

Pentru informatii, ne puteti contacta prin formularul de contact, la numarul de telefon 0787.822.100 sau pe adresa de email office@iuliablaja.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.