office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Citatia pentru proces!

Citatia este, potrivit prevederilor Noului Cod de procedura civila, actul procedural scris prin care o persoana este instiintata de o instanta de judecata ca trebuie sa se prezinte la data si locul indicate.

Citatia este individuala si cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea instantei si sediul acesteia;
b) data emiterii citatiei;
c) numarul dosarului;
d) anul, luna, ziua si ora infatisarii;
e) numele sau denumirea celui citat, precum si locul unde se citeaza;
f) calitatea celui citat;
g) numele sau denumirea partii potrivnice si obiectul cererii;
h) mentionarea, daca este cazul, a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar datorate de cel citat;
i) mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal, cel citat este considerat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata;
j) stampila instantei si semnatura grefierului.

Citatia mentioneaza orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum si daca citarea se face cu chemarea la interogatoriu, ca martor sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura.

In cazurile in care intampinarea nu este obligatorie, citatia va mentiona obligatia paratului de a-si pregati apararea pentru primul termen de judecata, propunand probele de care intelege sa se foloseasca, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres.

Unde sunt citate partile?

1. statul, prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege, la sediul acestora;

2. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept public, prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie, la sediul acestora;

3. asociatiile, societatile si alte entitati fara personalitate juridica, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia;

4. cei supusi procedurii insolventei, precum si creditorii acestora, la domiciliul sau la sediul acestora; dupa deschiderea procedurii;

5. persoanele fizice, la domiciliul lor; in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curenta;

6. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa, prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora;

7. bolnavii internati in unitati sanitare, la administratia acestora;

8. militarii incazarmati, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;

9. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decat militara, daca nu au domiciliul cunoscut, la capitania portului unde este inregistrata nava;

10. detinutii, la administratia locului de detinere;

11. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si cetatenii romani trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale, precum si membrii de familie care locuiesc cu ei, cat timp se afla in strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe.

Alti cetateni romani, aflati in strainatate in interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care ii insotesc, prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a trimis in strainatate.

12. persoanele care se afla in strainatate, altele decat cele prevazute mai sus, daca au domiciliul sau resedinta cunoscute, printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la posta romana, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii, daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel.

Pentru cei cu domiciliul sau sediul necunoscute, citarea se face prin publicarea citatiei la usa instantei sau pe portalul acesteia.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.