fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cand se achita taxele judiciare de timbru!

Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in OUG nr. 80/2013.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de catre toate persoanele fizice si juridice si reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti.

In cazurile anume prevazute de lege, actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

In cazul in care cererea de chemare in judecata este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii.

Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata.

Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se face de catre instanta de judecata.

In cazul taxelor calculate in functie de valoarea obiectului cererii, valoarea la care se calculeaza taxele judiciare de timbru este cea prevazuta in actiune sau in cerere.

In cererile avand ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa de timbru se calculeaza in functie de valoarea impozabila a bunului imobil.

Daca valoarea impozabila este contestata sau apreciata de instanta ca vadit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare.

Cand prin cerere se solicita acordarea unor prestatii succesive, daca durata existentei dreptului este nedeterminata, taxa de timbru se calculeaza la valoare, corespunzator valorii prestatiei anuale.

Taxele judiciare de timbru se datoreaza atat pentru judecata in prima instanta, cat si pentru exercitarea cailor de atac.

Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.

Daca cererea de chemare in judecata este netimbrata sau insuficient timbrata, reclamantului i se pune in vedere, in conditiile Codului de procedura civila, obligatia de a timbra cererea in cuantumul stabilit de instanta si de a transmite instantei dovada achitarii taxei judiciare de timbru, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei.

Prin aceeasi comunicare instanta ii pune in vedere reclamantului posibilitatea de a formula, in conditiile legii, cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii.

Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura lui.

Daca la momentul inregistrarii cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, actiunea va fi anulata in parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitata taxa judiciara de timbru.

In cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane, daca obiectul procesului este un drept ori o obligatie comuna sau daca drepturile ori obligatiile lor au aceeasi cauza sau daca intre ele exista o stransa legatura, taxa judiciara de timbru se datoreaza in solidar.

Daca legea nu prevede altfel, cererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale nu se taxeaza.

Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare a obiectului cererii, instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata suplimentar pana la termenul stabilit de instanta.

Daca pana la termenul prevazut de lege sau stabilit de instanta reclamantul nu indeplineste obligatia de plata a taxei, actiunea ori cererea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

In cazul in care se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

In situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.