fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cum efectueaza ANAF executarea silita prin poprire?

În cazul în care debitorul, persoana fizica sau societate comerciala, nu îşi plătește de bunăvoie obligaţiile fiscale, organele fiscale competente ale ANAF procedează la acţiuni de executare silită in vederea recuperarii acestora.

Potrivit Codului de procedura fiscala, ANAF incepe executarea silită prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită.

Somaţia trebuie sa fie însoţită de un exemplar al titlului executoriu. Aceasta cuprinde următoarele: numărul dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti deţinute sau datorate debitorului de către terţi (banci, firme, persoane fizice) sau pe care aceştia le vor datora sau deţine în viitor.

Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarului acestora ANAF a pornit procedura executării silite.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau firme se înfiinţează de către ANAF printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. În acest sens, terţul este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să plătească ANAF suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare.

In situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va înştiinţa despre acest fapt ANAF în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi.

Pentru stingerea creanțelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin poprire asupra sumelor din conturile bancare.

În acest caz, odată cu transmiterea somației și a titlului executoriu, făcută debitorului , se transmite băncii la care se află deschis contul debitorului adresa de înființare a popririi.

Despre această măsură va fi înștiințat și debitorul. În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia:

a) sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti;

b) sumelor necesare plăţii accizelor;

Dacă terţul poprit înştiinţează ANAF că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea ANAF ori a altei părţi interesate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Pe baza hotărârii de menţinere a popririi, ANAF poate începe executarea silită a terţului poprit.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste procedura de executare silita.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

4 Raspunsuri

 1. Avatar
  mihai

  va rog sa-mi comunicati cum se face o impunere de plata a unor debite si blocarea conturilor .care este trseul de la datorii la impunere,ce trebuie sa faca fiscul ce termene sunt

 2. Avatar
  Gica Popescu

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu o consiliere.
  Sora mea a fost administratoarea unei firme care a falimentat, adunand datorii de 250 000 RON.
  Hotararea definitiva o obnliga sa plateasca datoriile firmei.
  De curand a sosit o scrisoare de la ANAF in care este instiintata ca, in cazul in care nu plateste datoria, i se va institui sechestru pe bunuri. Bunuri nu are (sta in gazda si nu are masina), dar are serviciu.

  In urma cu 3 ani a suferit o masectomie, fiind bolnava de cancer. Tot ce castiga plateste pe tratamentele necesare si pe chirie si masa.

  In aceste conditii, exista vreo solutie sa scape de executarea silita?! Daca i se ia din salariu ramane muritoare de foame.

  Va multumesc mult

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.