fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cum se contesta taxa judiciara de timbru?

Intrarea in vigoare a OUG nr.80/2013 a adus noutati in ceea ce priveste taxa judiciara de timbru care trebuie platita de cei care se adreseaza instantelor judecatoresti pentru solutionarea unui proces.

Taxa judiciara de timbru se stabileste în mod diferenţiat după cum obiectul actiunilor in instanta este sau nu evaluabil în bani.

Daca cererea de chemare in judecata este netimbrata sau insuficient timbrata, reclamantului i se pune in vedere, in conditiile Codului de procedura civila, obligatia de a timbra cererea in cuantumul stabilit de instanta si de a transmite dovada achitarii taxei judiciare de timbru in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii.

Prin aceeasi comunicare, instanta ii pune in vedere reclamantului posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii.

Instanta insa nu va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata decat dupa solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru.

Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura acestuia.

Daca la momentul inregistrarii cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, actiunea va fi anulata in parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitata taxa judiciara de timbru.

Daca in momentul inregistrarii sale, actiunea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare a obiectului cererii, instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata suplimentar pana la termenul stabilit de instanta.

Daca pana la termenul prevazut de lege sau stabilit de instanta reclamantul nu indeplineste obligatia de plata a taxei, actiunea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

In cazul in care se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data comunicarii taxei datorate.

Cererea de reexaminare este scutita de la plata taxei judiciare de timbru.

Cererea se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin incheiere definitiva.

Instanta va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata numai dupa solutionarea cererii de reexaminare.

In cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, instanta va dispune restituirea taxei de timbru total ori proportional cu reducerea sumei contestate.

Taxele judiciare de timbru se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social.

Daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale in care se afla sediul instantei la care se introduce actiunea sau cererea.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.