fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Expirarea sediului firmei. Consecinte!

Codul de procedură fiscală stabilește mai multe cazuri în care o firma este declarata inactiva, printre care se numără funcționarea acesteia într-un sediu social expirat.

Concret, persoanele juridice aflate în această situație nu mai au dreptul să își deducă cheltuielile și TVA-ul aferent achizițiilor efectuate și, în plus, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal.

Expirarea sediului social se traduce prin declararea inactivității fiscale și, în consecință, prin înscrierea acestui fapt în cazierul fiscal. Concret, firmele aflate în această situație nu mai pot să realizeze activitate economică.

Potrivit Codului de procedură fiscală, orice contribuabil persoană juridică este declarat inactiv dacă se află în situația în care durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Această durată poate fi determinată de perioada de valabilitate înscrisă în contractul de închiriere sau în contractul de comodat depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru a evita ca Fiscul să declare inactivă o persoană juridică, există două posibilitati:

1. Schimbarea sediului social la o nouă adresă, ce are loc atunci când durata unui sediu social a expirat, iar prelungirea sa nu poate avea loc.

Pentru realizarea acestei proceduri, se depun la registrul comertului urmatoarele documente:

1. cererea de inregistrare (original),

2. hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic sau, dupa caz, actul aditional la actul constitutiv (original),

3. documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social,

4. declaratia pe proprie raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social in cazul in care la administratia financiara sunt deja inregistrate si alte contracte care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu onoros sau gratuit,

5. daca este cazul, declaratie pe proprie raspundere sub semnatura privata privind schimbarea destinatiei imobilelor cu regim de locuinta (original),

6. certificatul de inmatriculare si dupa caz, anexa acestuia (originale),

7. avizul asociatiei de proprietari si a vecinilor (completat pe formularul-tip, original),

8. actul constitutiv actualizat, original,

9. daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original),

10. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

2. Prelungirea valabilității sediului social. Procedura se realizează prin depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a urmatoarelor acte:

1. cerere de depunere si mentionare acte (original),

2. actul aditional la contractul de comodat sau inchiriere (copie),

3. dupa caz, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale,

4. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

In afară de situaţia expirării sediului social, declararea inactivităţii de către Fisc mai poate interveni şi în următoarele cazuri:

a) contribuabilul nu îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege (mai exact este vorba de depunerea declaraţiilor 100, 101, 112, 300, 301, 390 VIES, 394);

b) contribuabilul se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;

e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare.

Inactivitatea firmei se inscrie in cazierul fiscal reglementat prin OG nr. 39/2015, ca un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili.

Concret, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestora.

Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.

Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă firma declarată inactivă a fost reactivată.

Astfel, potrivit OG nr. 39/2015, data scoaterii din evidenţă este data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv din cauza sediului social expirat.

De asemenea, în cazul în care persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal al contribuabilului aflat în stare de inactivitate, inactivitatea fiscală este eliminată din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit.

Totodată, în situația în care contribuabilul decedează sau este radiat, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţa acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

Informaţiile care se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal se pot scoate din evidenţă şi la cererea contribuabilului, însoţită de documentele doveditoare.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.