fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Legea 136/1995, asigurarile si reasigurarile!

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL 1: Dispozitii generale
Art. 1
In Romania, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor de viata si a celor generale, facultative sau obligatorii, in conditiile legii.
(la data 29-mai-2004 Art. 1 din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 172/2004 )
Art. 11
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.contractant al asigurarii – persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare;
2.vehicul – orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;
(la data 22-nov-2007 Art. 1^1, punctul 2. din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 304/2007 )
3.persoana pagubita – persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
4.prejudiciu – efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
5.Birou National – organizatie profesionala, constituita in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, si care grupeaza societatile de asigurare care sunt autorizate intr-un stat sa practice asigurarea de raspundere civila auto;
6.Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania – biroul national din Romania;
7.limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule:
a)teritoriul Romaniei;
b)teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinand Spatiului Economic European;
c)teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene in care nu exista birou national;
8.Carte Verde – document international de asigurare emis in numele biroului national, in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;
9.fransiza – partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita, stabilita ca valoare fixa sau procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare.
(la data 10-oct-2005 Art. 1^1, punctul 9. din capitolul 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 283/2005 )
10.vigneta – autocolant care se aplica pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior, care atesta existenta unei polite de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat impreuna cu polita de asigurare RCA.
(la data 22-nov-2007 Art. 1^1 din capitolul 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 304/2007 )
Art. 2
In asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare.
Art. 3
In asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege.
(la data 29-mai-2004 Art. 3 din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 172/2004 )
Art. 4
In sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, precum si tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
(la data 10-iul-2005 Art. 4 din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 5
(la data 01-ian-2005 Art. 5 din capitolul 1 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2004 )
Asigurarea obligatorie se practica:
a)de catre societatile de asigurare din Romania autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
b)de catre societatile de asigurare autorizate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfasoara activitate in Romania conform dreptului de stabilire si liberei circulatii a serviciilor.
Societatile de asigurare care au dreptul sa practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potentialului asigurat, incheie asigurarea eliberand un inscris doveditor.
(la data 10-iul-2005 Art. 5 din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 6
Operatiunile de reasigurare completeaza activitatea de asigurare prin cedarea si primirea unor riscuri pe piata interna si internationala de asigurari.
(la data 29-mai-2004 Art. 6 din capitolul 1 abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 172/2004 )
In operatiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat si reasigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de reasigurare.
(la data 29-mai-2004 Art. 7 din capitolul 1 abrogat de Art. I, punctul 6. din Legea 172/2004 )
Art. 8
Avizarea si constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor ori a sumelor asigurate se efectueaza in conditiile legii si ale normelor adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru asigurarile obligatorii, sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurarilor facultative.
Pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societatilor din domeniul asigurarilor se poate face si in baza unui formular tipizat, eliberat de societatile din domeniul asigurarilor, denumit constatare amiabila de accident, in care conducatorii vehiculelor respective consemneaza circumstantele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum si a propriilor asiguratori.
Forma, dimensiunile, continutul, precum si procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(la data 22-nov-2007 Art. 8 din capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 304/2007 )
(la data 29-mai-2004 Art. 39 din capitolul 2, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 30. din Legea 172/2004 )
(la data 01-oct-2011 capitolul 2 abrogat de Art. 192, punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )
CAPITOLUL 3: Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule
(la data 10-oct-2005 capitolul 3 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 283/2005 )
(la data 25-mai-2010 capitolul 3 reglementat de partea II din Norma din 2010 )
(la data 25-mai-2010 capitolul 3 reglementat de partea I, titlul II din Norma din 2010 )
(la data 25-mai-2010 capitolul 3 reglementat de Art. 2 din partea I, titlul I din Norma din 2010 )
Art. 48
(1)Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale de acoperire si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum si sa aplice pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior vigneta.
(la data 22-nov-2007 Art. 48, alin. (1) din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 304/2007 )
(la data 25-mai-2010 Art. 48, alin. (1) din capitolul 3 reglementat de partea I, titlul III, capitolul IV din Norma din 2010 )
(2)Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in afara teritoriului Romaniei se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, in una dintre urmatoarele situatii:
a)daca numarul de inmatriculare atesta asigurarea potrivit legii statului in care este inmatriculat autovehiculul sau acordurilor internationale de asigurare valabile in Romania;
b)daca poseda documente internationale de asigurare valabile in Romania.
(la data 10-iul-2005 Art. 48, alin. (2) din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(3)Fac exceptie de la dispozitiile prezentului articol persoanele fizice si juridice, pe timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.
(la data 29-mai-2004 Art. 48 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 172/2004 )
Art. 481
(1)La inscrierea in circulatie, la efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a unui autovehicul si la efectuarea verificarilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existentei unei asigurari de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in conditiile prezentei legi.
(2)Contractul de asigurare atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Incheierea contractului de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeste cu polita de asigurare/documentul Carte Verde.
(la data 10-iul-2005 Art. 48^1 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(la data 25-mai-2010 Art. 48^1, alin. (2) din capitolul 3 reglementat de partea I, titlul III, capitolul I din Norma din 2010 )
Art. 49
(la data 25-mai-2010 Art. 49 din capitolul 3 reglementat de partea I, titlul III, capitolul II din Norma din 2010 )
(la data 25-mai-2010 Art. 49 din capitolul 3 reglementat de Art. 1 din partea I, titlul I din Norma din 2010 )
(la data 11-nov-2008 Art. 49 din capitolul 3 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2008 )
Asiguratorul acorda despagubiri, in baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si tramvaie si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in conformitate cu:
a)legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de autovehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare;
b)legislatia romaneasca in vigoare, in cazul in care persoanele pagubite sunt cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, in timpul unei calatorii ce leaga direct doua teritorii in care este valabil tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, daca nu exista birou national pe teritoriul traversat in care s-a produs accidentul.
(la data 10-iul-2005 Art. 49 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 50
(la data 25-mai-2010 Art. 50 din capitolul 3 reglementat de partea I, titlul III, capitolul V din Norma din 2010 )
(1)Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
(2)In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda atat pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, cat si pentru persoanele aflate in acel autovehicul, cu exceptia conducatorului autovehiculului respectiv.
(la data 10-iul-2005 Art. 50, alin. (2) din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(3)Se acorda despagubiri si in cazul in care persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul (sotia) sau persoane care se afla in intretinerea proprietarului ori conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea accidentului.
(4)Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau proprietarului, utilizatorului ori conducatorului autovehiculului raspunzator de producerea accidentului.
(la data 10-iul-2005 Art. 50, alin. (4) din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 51
Despagubirile, astfel cum sint prevazute la art. 49 si 50, se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decit asiguratul.
Despagubirile se platesc si atunci cind persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania.
In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.
Art. 52
(1)In cazul in care, pentru acelasi proprietar de autovehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii. Despagubirea se va plati integral de catre asiguratorul la care s-a adresat persoana pagubita, urmand ca ulterior asiguratorul in cauza sa se indrepte impotriva celorlalti asiguratori pentru recuperarea partii de despagubire, platita in numele acestora.
(la data 10-iul-2005 Art. 52, alin. (1) din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori.
Art. 53
(la data 06-dec-2011 Art. 53 din capitolul 3 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2011 )
(la data 25-mai-2010 Art. 53 din capitolul 3 reglementat de partea I, titlul III, capitolul III din Norma din 2010 )
(la data 15-iul-2005 Art. 53 din capitolul 3 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2005 )
(la data 01-ian-2005 Art. 53 din capitolul 3 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2004 )
(la data 25-nov-1996 Art. 53 din capitolul 3 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1259/1996 )
(la data 30-ian-1996 Art. 53 din capitolul 3 reglementat de Hotarirea 32/1996 )
Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despagubirilor, conditiile de plata, durata asigurarii, facilitatile si penalizarile aplicabile asiguratilor, criteriile si conditiile pentru acordarea sau retragerea autorizatiei, persoanele care au obligatia sa incheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asiguratorului de a incheia asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, daca este cazul, precum si alte informatii referitoare la acest tip de asigurare.
(la data 10-iul-2005 Art. 53 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 54
Despagubirea se stabileste si se efectueaza conform art. 43 si 49, iar in cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca, drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in Romania se exercita impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului in calitate de intervenienti fortati.
Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse pe teritoriul Romaniei de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin reprezentantele de despagubiri sau prin Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, dupa caz, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2.
(la data 22-nov-2007 Art. 54 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 304/2007 )
Art. 55
(1)Despagubirile se platesc de catre asigurator persoanelor fizice sau juridice pagubite.
(2)Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului.
(3)Despagubirile se platesc asiguratilor daca acestia dovedesc ca au despagubit persoanele pagubite si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.
(4)Odata cu incasarea despagubirii, persoanele pagubite vor declara in scris ca au fost despagubite pentru pagubele suferite si ca nu mai au nici o pretentie de la asiguratorul de raspundere civila si asigurat (persoana vinovata) in legatura cu paguba respectiva.
(5)In situatia efectuarii platii de catre asiguratorul de raspundere civila direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data intrarii sumei in contul sau bancar nu a notificat asiguratorului de raspundere civila eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.
(6)In cazul in care in drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul conform prevederilor art. 22, eventuala diferenta de despagubire dintre asigurarea facultativa si asigurarea obligatorie de raspundere civila auto ramane pe contul asigurarii facultative, neputand fi recuperata de la asigurat (persoana vinovata), daca despagubirea platita din asigurarea facultativa nu depaseste limita maxima a despagubirii ce poate fi acordata de asigurator pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, prevazuta de legislatia in vigoare.
(la data 10-iul-2005 Art. 55 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 56
(1)Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si neasigurate in strainatate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a caror asigurare expira pe durata sederii in Romania datoreaza prime de asigurare conform prevederilor legale.
(2)Personalul politiei de frontiera nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de inmatriculare fiind garantia asigurarii.
(la data 10-oct-2005 Art. 56, alin. (2) din capitolul 3 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 283/2005 )
(3)La intrarea sau iesirea din tara, personalul politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei va controla documentele de asigurare si va solicita proprietarului, imputernicitului acestuia sau conducatorului autovehiculului inmatriculat in state terte dovada platii primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurarii ori a platii acesteia vor fi obligate sa incheie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si sa achite prima de asigurare la entitatile desemnate in acest sens de catre asiguratorii care au dreptul sa practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. 1.
(4)Autovehiculele inmatriculate in state terte care intra pe teritoriul Romaniei de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele de asigurare, acest control putand fi efectuat numai prin sondaj.
(la data 10-iul-2005 Art. 56 din capitolul 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(la data 14-iun-2005 Art. 57 din capitolul 3 a se vedea recurs in interesul legii Decizia I/2005 )
(la data 10-iul-2005 Art. 57 din capitolul 3 abrogat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 58
Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri:
a)accidentul a fost produs cu intentie;
b)accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savirsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savirsite cu intentie;
c)accidentul a fost produs in timpul cind autorul infractiunii savirsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire;
d)persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamintul asiguratului.
(la data 29-mai-2004 Art. 59 din capitolul 3 abrogat de Art. I, punctul 46. din Legea 172/2004 )
(la data 23-iun-2007 capitolul III^1 abrogat de Art. 1 din Legea 180/2007 )
CAPITOLUL 4: Fonduri de protectie
Art. 60
(la data 01-ian-2007 Art. 60 din capitolul 4 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2006 )
(la data 15-apr-2005 Art. 60 din capitolul 4 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2005 )
(la data 01-ian-2005 Art. 60 din capitolul 4 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2005 )
(1)In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile prezentei legi, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Fondul de garantare se va constitui, administra si utiliza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual o cota de maximum 10 % ce se va aplica asupra volumului primelor brute incasate de asiguratori din activitatea de asigurari directe.
(21)Contributia la Fondul de garantare se va calcula, evidentia, achita si se va raporta de catre asiguratori separat pentru asigurarile generale si, respectiv, pentru asigurarile de viata.
(la data 10-iul-2005 Art. 60, alin. (2) din capitolul 4 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(3)Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare.
(la data 10-oct-2005 Art. 60, alin. (3) din capitolul 4 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 283/2005 )
(4)In aplicarea prevederilor alin. 2, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va adopta in baza legii norme prin care va stabili:
a)modul de constituire si reprezentare;
b)modul de constituire, administrare, structura bugetului de venituri si cheltuieli a Fondului de garantare.
(la data 10-iul-2005 Art. 60, alin. (4), litera B. din capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
c)procedura si conditiile de efectuare a platilor de la si catre Fondul de garantare;
d)recuperarea platilor avansate din Fondul de garantare;
e)alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.
(5)In caz de deficit al Fondului de garantare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru acoperirea obligatiilor Fondului de garantare, poate majora in cursul anului contributia stabilita prin norme.
(la data 10-iul-2005 Art. 60, alin. (6) din capitolul 4 abrogat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 61
(1)Se constituie Fondul de protectie a victimelor strazii, in vederea protejarii persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule supuse inmatricularii, precum si de tramvaie, in care autorul a ramas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.
(la data 10-iul-2005 Art. 61, alin. (1) din capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(2)Asiguratorii care practica asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule conform art. 5 sunt obligati sa contribuie la constituirea fondului prevazut la alin. 1 proportional cu volumul primelor incasate pentru aceasta asigurare, pana la acoperirea obligatiilor de plata ale acestuia. Aceasta contributie nu va depasi 5% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare.
(la data 10-iul-2005 Art. 61, alin. (2) din capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(3)Fondul de protectie a victimelor strazii este destinat platilor de despagubiri pentru vatamari corporale sau decese, daca autorul a ramas neidentificat, respectiv platilor de despagubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vatamari corporale sau decese, daca autovehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.
(4)In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, ramane in sarcina persoanei pagubite o fransiza stabilita prin normele adoptate in baza prezentei legi.
(la data 10-oct-2005 Art. 61, alin. (4) din capitolul 4 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 283/2005 )
(5)Fondul de protectie a victimelor strazii se va constitui, administra, utiliza si prelua, in conditiile normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(6)Disponibilitatile Fondului de protectie a victimelor strazii, astfel constituite, vor fi plasate la trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale.
(la data 10-oct-2005 Art. 61, alin. (6) din capitolul 4 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 283/2005 )
(7)In caz de deficit al Fondului de protectie a victimelor strazii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru acoperirea obligatiilor acestuia, poate majora in cursul anului contributia stabilita prin norme.
(la data 29-mai-2004 Art. 61 din capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 172/2004 )
(8)In caz de litigiu, drepturile persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule supuse inmatricularii, precum si de tramvaie, in care autorul a ramas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, se exercita impotriva administratorului Fondului de protectie a victimelor strazii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile alin. 5.
(la data 10-iul-2005 Art. 61 din capitolul 4 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
*) la data preluarii, art. 61 se abroga (n.n. – vezi actul modificator)
(la data 19-mai-2006 Art. 61 din capitolul 4 abrogat de Art. IV, alin. (3) din Legea 113/2006 )
Art. 611
(1)Cheltuielile de constituire, administrare si utilizare se vor acoperi din disponibilitatile fondurilor prevazute la art. 60 si 61.
(2)Excedentul bugetelor fondurilor prevazute la art. 60 si 61 la finele exercitiului financiar se reporteaza in exercitiul financiar urmator cu aceeasi destinatie.
(3)Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la fondurile prevazute la art. 60 si 61, intocmit sau emis, dupa caz, de organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau de administratorul fondurilor, constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
(4)La data scadentei titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau administratorul fondului, dupa caz, va declansa procedura silita de recuperare a creantelor, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
(5)Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si administratorul fondului au legitimare procesuala activa, in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu fondurile prevazute la art. 60 si 61, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de catre fonduri.
(6)In vederea recuperarii sumelor cheltuite din fondurile respective, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si administratorul fondurilor au drept de regres impotriva entitatii care a determinat prejudiciul.
(la data 29-mai-2004 Art. 61 din capitolul 4 completat de Art. I, punctul 49. din Legea 172/2004 )
(7)Sumele depuse la fondurile de protectie pot fi urmarite silit numai in vederea executarii obligatiilor pentru care au fost constituite.
(la data 10-iul-2005 Art. 61^1 din capitolul 4 completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
*) De la data preluarii, prevederile art. 611 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor interpreta ca vizeaza numai Fondul de garantare.
(la data 19-mai-2006 Art. 61^1 din capitolul 4 modificat de Art. IV, alin. (4) din Legea 113/2006 )
CAPITOLUL 5: Sanctiuni
Art. 62
Pentru neplata la termen a sumelor datorate fondurilor constituite conform prevederilor art. 60 si 61 se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare. Dobanzile si penalitatile vor fi virate in conturile fondurilor respective.
(la data 29-mai-2004 Art. 62 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 172/2004 )
Art. 63
(1)Constituie contraventie savarsirea urmatoarelor fapte:
a)neplata la termen a despagubirilor datorate din asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, catre persoanele pagubite sau catre asigurati, in conditiile normelor emise in baza art. 53;
b)neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protectie, precum si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarilor obligatorii;
c)nedepunerea la asiguratori de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune.
(la data 10-oct-2005 Art. 63, alin. (1), litera C. din capitolul 5 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 283/2005 )
d)nerespectarea de catre asiguratori a obligatiilor prevazute la art. 36 alin. 2;
e)nerespectarea de catre asiguratori a obligatiilor prevazute la art. 49;
f)neluarea de catre asiguratori a declaratiei de despagubire prevazute la art. 55 alin. 4;
g)nerespectarea de catre asiguratori a interdictiei de recuperare a diferentei de despagubire dintre asigurarea facultativa si asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, in conditiile art. 55 alin. 6;
h)necomunicarea de catre brokerul de asigurare catre asigurator a producerii riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare, in conditiile art. 19 alin. 3.
(la data 10-iul-2005 Art. 63, alin. (1) din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(2) Contraventiile prevazute la alin. 1 se constata si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
(la data 18-oct-2013 Art. 63, alin. (2) din capitolul 5 modificat de Art. VII, punctul 1. din Ordonanta urgenta 94/2013 )
a)pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) – g), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor;
b)pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
c)pentru faptele agentilor de asigurare, prevazute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);
d)pentru faptele brokerilor, prevazute la alin. 1 lit. c) si h), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) si cu interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei;
e)pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) -g) ori pentru faptele brokerilor prevazute la alin. 1 lit. c) si h), savarsite in mod repetat sau cu rea-credinta, cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor.
(la data 10-oct-2005 Art. 63, alin. (2) din capitolul 5 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 283/2005 )
(21)Constatarea contraventiilor se face de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in conformitate cu procedura prevazuta de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 18-oct-2013 Art. 63, alin. (2) din capitolul 5 completat de Art. VII, punctul 2. din Ordonanta urgenta 94/2013 )
(3)Sanctiunile pentru faptele prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si g) se aplica fie asiguratorilor prevazuti la alin. 2 lit. a), fie persoanelor prevazute la alin. 2 lit. b).
(la data 10-iul-2005 Art. 63, alin. (3) din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(4)Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a normelor adoptate in aplicarea acesteia se constata de catre persoanele anume imputernicite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si se sanctioneaza de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5)Decizia de sanctionare este semnata de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si produce efecte la data comunicarii ei persoanei sanctionate.
(la data 29-mai-2004 Art. 63 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 172/2004 )
Art. 64
(1)Incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.
(la data 10-iul-2005 Art. 64, alin. (1) din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
(2)Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul Politiei.
(la data 29-mai-2004 Art. 64 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 172/2004 )
(la data 29-mai-2004 Art. 65 din capitolul 5 abrogat de Art. I, punctul 53. din Legea 172/2004 )
Art. 66
Pentru sanctiunile contraventionale prevazute la art. 63 si 64, plangerile se depun la instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(la data 29-mai-2004 Art. 66 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 172/2004 )
Art. 67
Nivelul amenzilor prevazute la art. 63 si 64 se va actualiza prin hotarari ale Guvernului, in corelatie cu evolutia indicelui preturilor de consum.
(la data 29-mai-2004 Art. 67 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 172/2004 )
Art. 68
Contraventiilor prevazute la art. 63 si 64 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, in masura in care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.
(la data 29-mai-2004 Art. 68 din capitolul 5 modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 172/2004 )
CAPITOLUL 6: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 69
Unitatile de politie, unitatile de pompieri, unitatile medicale din cadrul sistemului medical public si privat, medicii de familie si celelalte autoritati publice competente sa cerceteze accidente de autovehicule sau alte evenimente, dupa caz, vor comunica, la cererea asiguratorilor, in termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele si datele cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscurilor asigurate si la pagubele provocate, in vederea stabilirii si platii de catre asiguratori a indemnizatiilor de asigurare.
(la data 10-iul-2005 Art. 69 din capitolul 6 modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 61/2005 )
Art. 691
In Romania, asigurarile si reasigurarile sunt supuse dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.
(la data 01-oct-2011 Art. 69^1 din capitolul 6 modificat de Art. 192, punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )
Art. 692
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme obligatorii in aplicarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.
(la data 01-oct-2011 Art. 69^2 din capitolul 6 modificat de Art. 192, punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )
Art. 70
Prezenta lege intra in vigoare incepind cu data de 1 februarie 1996.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Titlul XIII, Cartea I “Despre contractul de asigurare”, din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurarile de stat, republicat in 1988, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor masuri in executarea Decretului nr. 471/1971, Hotarirea Guvernului nr. 387/1990 privind unele masuri in legatura cu asigurarea autovehiculelor, precum si orice alte dispozitii contrare.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 303 din data de 30 decembrie 1995
*) De la data introducerii primei unice pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara teritoriului acesteia, Fondul de protectie a victimelor strazii va fi preluat de Fondul de compensare prevazut la art. 25 alin. 4 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Preluarea se va face in conditiile normelor emise in aplicarea Legii nr. 32/2000, precum si a Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 10-iul-2005 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 61/2005 )
*) Contractele de asigurare incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua in conditiile si termenii acceptati la data incheierii acestora.
(la data 10-iul-2005 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 61/2005 )
*) In tot cuprinsul legii termenul “autovehicul” se inlocuieste cu termenul “vehicul”, iar termenul “inmatriculat” se inlocuieste cu termenul “inmatriculat/inregistrat”.

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.