fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Procedura darii in plata!

Ce reprezinta Darea in Plata?

Darea in plata, astfel cum este reglementata de Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, este actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la datornic catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

Cui se adreseaza legea si ce credite pot fi date in plata?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite persoanele fizice care au contractat un credit cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta.

De asemenea, cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit.

Darea in plata se poate aplica si in cazul in care creditul dat in plata este garantat cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori.

In cazul in care creditul a fost garantat cu doua sau mai multe bunuri, dintre care cel putin un imobil avand  destinatie de locuinta,debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea bancii.

Prevederiile legii nu se aplica creditelor acordate prin programul “Prima Casa”.

Pe tot parcusul procedurii de dare in plata, respectiv de la data notificarii creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului si pana la data stabilita pentru prezentarea la notar in vederea perfectarii transferului de proprietate, partile au posibilitatea de a conveni asupra unor conditii alternative de continuare a relatiei contractuale.

Primul pas: Este darea in plata cea mai buna solutie pentru dumneavoastra?

Achizitia sau renovarea unui imobil reprezinta o achizitie importanta, necesitand un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate in acest scop au o perioada de derulare extinsa, de pana la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, va puteti regasi in situatii de dificultate financiara, cauzate de:

  • diminuarea venitului dumneavoastra sau al membrilor familiei
  • probleme medicale sau de invaliditate ale dumneavoastra sau ale celor apropiati,precum si decesul unui membru al familiei.
  • intreruperea activitatii in munca sau schimbarea angajatorului
  • alte probleme care pot afecta rambursarea lunara a creditului (cresterea cursului de schimb in cazul in care creditul a fost contractat in valuta, etc)

Pasul doi: Care sunt etapele procesului de dare in plata?

Etapa 1 – Notificarea intentiei de dare in plata

In cazul in care, in urma parcurgerii pasului anterior, decideti sa continuati actiunea de dare in plata in baza Legii nr. 77/2016, va fi necesara formularea unei notificari adresata bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.. Data notificarii va fi data primirii si inregistrarii acesteia la Banca.

Notificarea privind darea in plata a imobilului poate fi initiata atat de imprumutat, cat si de codebitori, garanti personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al imprumutatului sau al succesorilor sai. Notificarea trebuie semnata si de imprumutat atunci cand demersurile de dare in plata sunt intreprinse de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari.

Consimtamantul imprumutatului poate fi suplinit printr-o declaratie data in forma autentica.

Etapa 2 – Analizarea solicitarii de catre banca

Dupa primirea notificarii, banca va analiza solicitarea dumneavoastra, urmand a va contacta pentru a discuta aspectele referitoare la aceasta situatie, putand astfel identifica de comun acord posibilitati de solutionare a situatiei cu care va confruntati.

Pentru realizarea darii in plata este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de Legea nr. 77/2016, precum si conditiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate, in caz contrar, banca se va afla in imposibilitatea de a accepta solicitarea dumneavoastra.

In ceea ce priveste costurile darii in plata, precizam ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului se vor suporta de catre debitor. Acestora li se vor adauga si alte costuri prevazute de legislatia in vigoare in sarcina vanzatorului pentru realizarea transferului de proprietate.

Ce se intampla dupa finalizarea actului de dare in plata?

La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, banca va sterge orice obligatie a datornicului, a codebitorilor si fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea in plata. Acest aspect va fi raportat la Biroul de Credit.

In acel moment, se transfera definitiv si irevocabil dreptul de proprietate, posesie si folosinta, necontestat si neconditionat, liber de sarcini si impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garantilor.

Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de inchiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio portiune a imobilului nu este ocupata de catre nicio persoana sau entitate cu sau fara baza legala in acest sens.

Din punct de vedere practic, reprezentantul bancii merge impreuna cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu mentionarea starii acestuia la data preluarii si se predau cheile imobilului. Acesta trebuie in prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.