fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Contestatie la executare. Redactare!

Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile Codului de procedura civila.

Se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

Totodata, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii de investire cu formula executorie, precum si a incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca au fost date fara indeplinirea conditiilor legale.

Potrivit prevederilor Codului de procedura civila, cererea privind contestatia la executarea silita va cuprinde urmatoarele date:

1) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul.

De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale contestatorului, precum si ale intimatului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de contestator.

Daca acesta locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;

2) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional;

3) obiectul contestatiei la executare;

4) enumerarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

5) mentionarea dovezilor pe care se sprijina contestatia. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor depune anexate cererii;

6) semnatura contestatorului.

Contestatia care nu cuprinde numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nula.

Cu toate acestea, lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecarii contestatiei in fata primei instante. Daca se invoca lipsa de semnatura, contestatorul care lipseste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul termen urmator, fiind instiintat in acest sens prin citatie.

In cazul in care acesta este prezent in instanta, va semna chiar in sedinta in care a fost invocata nulitatea.

Atasat contestatiei de depune dovada achitarii taxei de timbru. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea acesteia.

Contestatia, depusa personal sau prin reprezentant, sosita prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica, se inregistreaza si primeste data certa de catre instanta de judecata de la sediul debitorului, prin aplicarea stampilei de intrare.

Dupa inregistrare, cererea si inscrisurile care o insotesc, se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de judecata.

Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica daca cererea indeplineste cerintele mentionate mai sus.

In situatia in care contestatia nu indeplineste aceste cerinte obligatorii, atunci contestatorului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea sa efectueze completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii contestatiei.

Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul, se dispune anularea acesteia printr-o incheiere.Judecatorul, imediat ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru o cerere de contestatie la executare, dispune comunicarea acesteia catre partea adversa (intimat).

Daca admite contestatia la executarea silita, instanta va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii formulata de banca, va anula ori lamuri titlul executoriu.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum si a actelor de executare subsecvente.

Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei, ramasa definitiva, va fi comunicata si executorului judecatoresc.

In cazul in care contestatia la executarea silita este admisa, executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze masurilor luate sau dispuse de instanta.

Atunci cand contestatia a fost respinsa, suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste contestatia la executarea silita si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.