fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Sechestrul judiciar!

Sechestrul judiciar consta in indisponibilizarea bunurilor ce formeaza obiectul litigiului sau, in conditiile legii, a altor bunuri, prin incredintarea pazei acestora unui administrator-sechestru.

Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosintei sau administrarii unui bun proprietate comuna, instanta de judecata va putea sa incuviinteze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.

Se va putea incuviinta sechestrul judiciar chiar fara a exista proces:

a) asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa;

b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul sau actual;

c) asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului, cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de banuiala ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se teama de sustrageri sau deteriorari.

Potrivit prevederilor Noului Cod de procedura civila, partea care a obtinut instituirea sechestrului judiciar este obligata sa introduca actiunea la instanta competenta, sa initieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau sa solicite punerea in executare a titlului executoriu, intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii.

Nerespectarea acestor dispozitii atrage desfiintarea de drept a sechestrului judiciar. Aceasta se constata prin incheiere definitiva data fara citarea partilor.

Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instantei investite cu judecarea actiunii principale, respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul.

Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta, cu citarea partilor. In caz de admitere, instanta va putea sa il oblige pe reclamant la darea unei cautiuni,

In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara.

Incheierea este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.