fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Unde se platesc taxele judiciare de timbru?

Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in OUG nr. 80/2013.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de catre toate persoanele fizice si juridice si reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti.

In cazurile anume prevazute de lege, actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

In cazul in care cererea de chemare in judecata este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii.

Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata.

Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se face de catre instanta de judecata.

Taxele judiciare de timbru se platesc in numerar la oficiul postal, prin virament sau in sistem on-line, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica domiciliaza, respectiv unde persoana juridica are sediul social.

Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina debitorului taxei.

Daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are  domiciliul, resedinta ori sediul in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale in care se afla sediul instantei la care se introduce actiunea sau cererea.

La finele fiecarei zile lucratoare, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului vireaza o cota de 30% din suma colectata in contul de venituri al bugetului local in ziua respectiva in contul distinct de venituri al bugetului de stat „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului.

Ministerul Finantelor Publice comunica lunar Ministerului Justitiei informatiile privind sumele virate in acest cont.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.