fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Vanzarea apartamentelor cu datorii la intretinere!

Proprietarii care isi propun vanzarea apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca la intocmirea contractelor de vanzare-cumparare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

Potrivit Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea asociatiei de proprietari.

Acest act reprezinta dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si este eliberat, in original, sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari.

Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.

Potrivit Noului Cod civil, contractul este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume prevazute de lege, precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general.

Contractul este anulabil cand au fost nesocotite dispozitiile legale privitoare la capacitatea de exercitiu, cand consimtamantul uneia dintre parti a fost viciat, precum si in alte cazuri anume prevazute de lege.

Contractul lovit de nulitate absoluta sau anulat este considerat a nu fi fost niciodata incheiat.

Desfiintarea contractului atrage si desfiintarea actelor subsecvente incheiate in temeiul acestuia.

In cazul in care contractul este desfiintat, fiecare parte trebuie sa restituie celeilalte, in natura sau prin echivalent, prestatiile primite in baza contractului declarat nul.

De asemenea, potrivit HG 1588/2007 privind norme aplicare ale Legii nr. 230/2007, „asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.”

In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, instrainarea proprietatii se poate face numai daca se mentioneaza in contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.

Pentru informatii, ne puteti contacta prin formularul de contact, la numarul de telefon 0787.822.100 sau pe adresa de email office@iuliablaja.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.