office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Suspendarea procesului !

Suspendarea procesului este reglementata in Noul Cod de procedura civila ca fiind intreruperarea temporara a judecarii cauzei la aparitia anumitor situatii.

Suspendarea procesului poate fi voluntara, de drept si facultativa.

Suspendarea voluntara. Judecatorul va suspenda judecata in urmatoarele cazuri:

1.  cand ambele parti din proces o cer;

2. cand niciuna dintre parti nu se prezinta in instanta la strigarea cauzei, desi au fost legal citate.

Cu toate acestea, procesul se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scris judecarea in lipsa. Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata.

Suspendarea de drept. Judecarea cauzelor se suspenda de drept, la aparitia oricareia din urmatoarele situatii:

1. decesul uneia dintre parti, pana la introducerea in cauza a mostenitorilor, in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora;

2. interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei parti, pana la numirea tutorelui sau curatorului;

3. decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti, survenit cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii, pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar;

4. incetarea functiei tutorelui sau curatorului, pana la numirea unui nou tutore sau curator;

5.  cand persoana juridica este dizolvata, pana la desemnarea lichidatorului;

6. deschiderea procedurii insolventei in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive, daca debitorul trebuie reprezentat, pana la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar;

7. in cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.

Suspendarea facultativa.Instanta poate pronunta suspendarea procesului in urmatoarele situatii:

1. cand solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;

2. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o influenta decisiva asupra hotararii ce urmeaza sa se pronunte, daca legea nu prevede altfel;

3. in alte cazuri prevazute de lege.

Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva.

Cu toate acestea, instanta poate reveni motivat asupra suspendarii daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversand solutionarea acestuia ori daca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fara a se dispune o solutie in acea cauza.

Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs la instanta ierarhic superioara. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotararea este definitiva.

Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului, atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea, cat si impotriva incheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.

Judecata procesului suspendat se reia:

1. prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti cand suspendarea s-a dispus prin invoirea partilor sau din cauza lipsei lor;

2. prin cererea de redeschidere a procesului facuta cu indicarea mostenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar ori, dupa caz, a partii interesate, a lichidatorului, a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar;

3. dupa pronuntarea hotararii de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste asistenta si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.