office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Taxa de timbru pentru actiunile de recuperarea creantelor!

Atunci cand pentru recuperarea creantelor, societatile comerciale se hotarasc sa urmeze o procedura in instantele de judecata, un element important il reprezinta costurile acestui demers.

Taxa de timbru care trebuie achitata potrivit OUG nr.80/2013 pentru recuperarea creantelor este diferentiata dupa tipul de actiune pentru care se opteaza.

Noul Cod de procedura civila, intrat in vigoare in februarie 2013, reglementeaza mai multe proceduri privind recuperarea creantelor: ordonanta de plata, cererea cu valoare redusa si actiunea de drept comun.

Ordonanta de plata si cererea cu valoare redusa sunt proceduri rapide de recuperarea creantelor care presupun existenta unei creante certe, necontestate de debitor.

Procedura de recuperarea creantelor prin ordonanta de plata se aplica in cazul creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract insusit pe parti prin semnatura.

In ceea ce priveste recuperarea creantelor prin ordonanta de plata, taxa judiciara de timbru care trebuie achitata este de 200 lei, indiferent de cuantumul sumei care trebuie recuperata.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul trebuie sa efectueze o procedura prealabila, respectiv sa-i comunice debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate depune la instanta cererea privind ordonanta de plata.

Formularea ordonantei de plata nu implica obligativitatea efectuarii sedintei de informare privind medierea.

Cererea cu valoare redusa este o procedura judecatoreasca de recuperarea creantelor ce nu depasesc suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii.

Taxa judiciara de timbru care trebuie achitata odata cu inregistrarea la instanta de judecata a cererii cu valoare redusa este de :

1) 50 lei, cand valoarea creantei este pana la 2.000 lei;
2) 200 lei, cand valoarea creantei depaseste 2.000 lei.

Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine judecatoriei de la sediul debitorului, cu exceptia cazului in care partile au stabilit prin contract ca litigiile sa fie solutionate de instanta de la sediul creditorului.

Pentru realizarea acestei proceduri nu este necesara sedinta de informare privind medierea si nici o alta formalitate prealabila.

Procedura cu privire la cererea cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu, nefiind necesara prezenta partilor, a reprezentantilor legali sau aparatorilor.

Actiunea de drept comun privind recuperarea creantelor este procedura prevazuta de lege in cazul in care societatile comerciale ce doresc sa-si recupereze sumele scadente, nu detin o creanta certa, lichida si exigibila.

Cu alte cuvinte, debitorul nu a confirmat facturile emise de firma creditoare, nu a efectuat plati partiale si nici nu a confirmat debitul.

In aceasta situatie, in cadrul procesului, creditorul trebuie sa administreze mai multe probe in dovedirea creantei sale: acte, interogatoriu, expertize de specialitate.

Inainte de formularea actiunii de drept comun, firma creditoare trebuie sa urmeze procedura prealabila referitoare la sedinta de informare privind medierea numai daca suma de recuperat este pana la 50.000 lei.

Taxa judiciara de timbru pentru recuperarea creantelor prin actiunea de drept comun este diferentiata dupa cuantumului sumei de recuperat.

a) până la valoarea de 500 lei, 8% dar nu mai puţin de 20 lei;
b) între 501 lei şi 5.000 lei, 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
c) între 5.001 lei şi 25.000 lei, 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
d) între 25.001 lei şi 50.000 lei, 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei.

Dovada achitarii taxei judiciare de timbru trebuie depusa la instanta judecatoreasca odata cu cererea de chemare in judecata sub sanctiunea anularii cererii ca netimbrata.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor de recuperarea creantelor si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.