fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Activitati cu finantare 100% nerambursabila!

Au fost stabilite codurile CAEN aferente activitatilor pentru care se poate acorda 100% finantare nerambursabilă de pana la 70.000 euro.

Multe dintre acestea sunt pentru activitati care se pot desfăşura în mediul rural.

În listă apar următoarele coduri:

13: Fabricarea produselor textile

14: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

18: Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor

20: Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

21: Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

22: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic

23: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24: Industria metalurgică

25: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

26: Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27: Fabricarea echipamentelor electrice

28: Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

30:Fabricarea altor mijloace de transport

31: Fabricarea de mobilă

32: Alte activităţi industriale n.c.a.

33: Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

38: Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

39: Activităţi şi servicii de decontaminare

43: Lucrări speciale de construcţii

45: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea

52: Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

53: Activităţi de poştă şi de curier

55: Hoteluri si alte facilitati de cazare

56: Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

58: Activitati de editare

62: Activitati de servicii în tehnologia informaţiei

63: Activităţi de servicii informatice

69: Activităţi juridice şi de contabilitate

70: Activitati ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management

71: Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

74: Alte activitati profesionale, ştiinţifice şi tehnice

75: Activităţi veterinare

77: Activitati de inchiriere si leasing

78: Activităţi de servicii privind forţa de muncă

79: Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica

80: Activităţi de investigaţii şi protecţie

81: Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri

82: Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

86: Activităţi referitoare la sănătatea umană

90: Activităţi de creaţie şi interpretare artistice

93: Activitati sportive, recreative si distractive

95: Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

Lista completa a codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare nerambursabila poate fi vizualizata aici.

De asemenea s-a stabilit si lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora.

sursa: www.fonduri-euro.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.