fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Inlocuirea amenzii cu munca in folosul comunităţii!

Inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se poate face pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore.

Procesul-verbal de contraventie neatacat in termen de 15 zile de la comunicare, precum si hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, potrivit prevederilor OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

a) de catre organul din care face parte agentul constatator atunci cand nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen;

b) de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri.

In vederea executarii amenzii, organele prevazute mai sus vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plangere in termenul legal ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea.

Comunicarea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare a amenzii contraventionale ori, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea a devenit irevocabila, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.

Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.

Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare.

In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama, dupa caz, si de partea din amenda care a fost achitata.

In cazul in care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda in termenul prevazut, instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore.

Urmarirea punerii in executare a sentintelor se realizeaza de catre serviciul de executari civile de pe langa judecatoria in a carei raza s-a savarsit contraventia, in colaborare cu serviciile specializate din primarii.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.