fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Amenda contraventionala pentru nedeclararea punctului de lucru!

Amenda contraventionala este sanctiunea prevazuta de Legea nr.12/1990, republicata la 18 februarie 2014, pentru desfasurarea de activitati comerciale ilicite.

Astfel, legea considera contraventii, daca nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale, urmatoarele fapte:

a) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege, respectiv lipsa autorizatiilor de functionare, neinregistrarea la registrul comertului si la administratia finanaciara a punctelor de lucru, a sediului social etc.

b) vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii, consilii judetene sau prefecturi;

c) conditionarea vanzarii unor marfuri sau a prestarii unor servicii de cumpararea altor marfuri ori de prestarea de servicii;

d) expunerea spre vanzare ori vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

e) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se intelege factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;

f) nedeclararea de catre operatorii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;

g) omisiunea intocmirii si afisarii, in unitate, la locurile de desfacere sau servire, de catre operatorii economici a preturilor si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preturi si tarife;

h) neexpunerea la vanzare a marfurilor existente, vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau al prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al operatorului economic;

i) acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale;

j) depasirea de catre orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotarari ale Guvernului, la formarea preturilor de vanzare cu amanuntul;

k) falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare ori vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate sau substituite.

Faptele mentionate, savarsite de catre persoane fizice, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500 lei la 5.000 lei, iar daca sunt savarsite de societatile comerciale, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor cu amenda contraventionala se fac de catre functionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Directiei generale antifrauda fiscala, de organele controlului financiar si de personalul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera Romane.

Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul stabilit ca amenda contraventionala, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele contraventionale enumerate, daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.

Amenda contraventionala poate fi contestata la judecatorie in conditiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege, inclusiv amenda contraventionala, nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea plangerilor contraventionale, asistenta si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.