fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Amnistie fiscală aprobată de Guvern!

Guvernul a aprobat în ședința de azi un nou mecanism de amnistie fiscală, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), amnistie care vizează dobânzi, penalitãți și alte accesorii datorate de contribuabilii (firme, persoane fizice, instituții publice etc.) care vor achita principalul restanțelor pânã la data de 15 decembrie 2020.

Sunt avute în vedere acesoriile pentru obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020, dar și pentru cele cu termene de plată între 1 aprilie și 15 decembrie 2020.

Potrivit MFP, sunt cuprinse patru măsuri în respectiva ordonanță:

  • Mãsura 1 – anularea dobânzilor, penalitãților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la aceastã datã au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sã achite obligațiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declarațiile fiscale și sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sã mai aibã niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anuleazã.

  • Mãsura 2 – anularea dobânzilor, penalitãților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativã, cu scadențã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care considerã cã sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativã prin care sã declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacã plãtește aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), depune toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depune cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

  • Mãsura 3 – anularea dobânzilor, penalitãților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligațiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declarațiile fiscale si sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

  • Mãsura 4 – Anularea dobânzilor, penalitãților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisã ca urmare a inspecției fiscale sau verificãrii situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã.

În acest caz, contribuabilii care la data intrãrii în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscalã ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacã plãtesc aceste obligații pânã la termenul de platã stabilit în decizia de impunere și dacã depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicãrii deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat pânã la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Important! Dacă un contribuabil se regăsește în mai multe scenarii dintre cele patru, poate cumula facilitățile.

Apoi, în cazul celor pentru care au fost instituite popriri la data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã care prevede mecanismul amnistiei, aceștia vor putea face plăți din sumele indisponibilizate.

De amnistie vor putea beneficia și cei care au în derulare proceduri de eșalonare la plată cu Fiscul.

În fine, amnistia aceasta va putea fi aplicată și pentru datoriile la bugetele locale, dar numai dacă consiliile locale stabilesc prin hotărâre aplicarea lor și procedura.

Sursa: avocatnet.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.