fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cand este obligatorie somarea debitorului?

Somarea debitorului inainte de inregistrarea unei actiuni in instanta avand ca obiect recuperarea creantelor se desfasoara dupa proceduri reglementate de Codul de procedura civila.

Astfel, in cazul ordonantei de plata, ca procedura de recuperare rapida a creantelor, somarea prealabila a debitorului este obligatorie.

Procedura ordonantei se aplica in cazul creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract insusit pe parti prin semnatura.

Somarea debitorului se face prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire.

Debitorului i se pune astfel in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Dovada comunicarii prealabile a somatiei  se va atasa cererii de chemare in judecata (ordonanta de plata), sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate sa depuna la instanta de judecata cererea privind ordonanta de plata.

Formularea ordonantei nu implica obligativitatea efectuarii sedintei de informare privind medierea.

In cazul cererii cu valoare redusa, ca procedura judecatoreasca de recuperare a creantelor ce nu depasesc suma de 10.000 lei, legea nu prevede obligatia de somarea debitorului inainte de formularea actiunii in instanta.

Astfel, potrivit prevederilor Codului de procedura civila, inregistrarea unei cereri cu valoare redusa nu este conditionata de realizarea vreunei formalitati prealabile.

De asemenea, somarea debitorului este obligatorie in caz de executare silita.

In majoritatea cazurilor executarea incepe printr-o somatie emisa de executorul judecatoresc prin care se aduce la cunostinta debitorului faptul ca s-a solicitat executarea silita.

Comunicarea titlului executoriu si a somatiei este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor.

In cazul in care, pana la implinirea termenului acordat prin somatie, debitorul nu executa obligatia, executorul va proceda la executarea propriu-zisa, fie prin infiintarea popririi pe conturile bancare sau pe salariile identificate la angajator, ori prin executarea mobiliara sau imobiliara prin identificarea bunurilor debitorului si demararea procedurilor de vanzare la licitatie.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.