fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cand inceteaza mandatul de administrator?

Asociatii sunt cei care desemneaza  administratorul societatii comerciale si stabilesc daca mandatul acestuia este pe o durata limitata sau nelimitata de timp.

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, in cursul unui mandat, atat asociatii, cat si administratorul insusi, pot hotari incetarea acestuia inainte de expirarea termenului.

Mandatul poate inceta ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatilor de revocare a administratorului in functie, prin decizia administratorului de a se retrage sau cand mandatul a ajuns la termen si nu se opteza pentru prelungire.

Indata ce se hotaraste ca mandatul a incetat, asociatii vor desemna un nou admnistrator pentru o perioada limitata sau nelimitata.

Procedura se realizeaza in 5 zile de la depunerea la registrul comertului a urmatoarelor documente:

1. cererea de inregistrare (original),

2. actul modificator al actului constitutiv: hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv (original),

3. actul constitutiv actualizat (original),

4. declaratia pe proprie raspundere a noului administrator potrivit careia indeplineste conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea acestei calitati (original),

5. actul de identitate al noului administrator (copie certificata),

6. specimenul de semnatura al administratorului, autentificat la notar (original),

7. declaratie pe proprie raspundere a administratorului persoana fizica straina potrivit careia nu este inregistrat fiscal in Romania si nu are datorii (traducere legalizata),

8. imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original),

10. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

O persoana poate fi administrator la mai multe societati comerciale sub conditia ca acestea sa nu desfasoare activitati concurente. In cazul in care administratorul are acordul adunarii generale a asociatilor, atunci poate sa exercite calitatea de adminstrator si la firma concurenta.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste schimbarea admnistratorului firmei sau prelungirea mandatului acestuia.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.