fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Ce inseamna titlul executoriu?

Executarea silita mobiliara, imobiliara sau prin poprire se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.

Potrivit Noului Cod de procedura civila, titlul executoriu include hotararile judecatoresti, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare silita.

Pot fi puse in executare silita hotararile arbitrale, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente.

Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoasterea prealabila in statul membru in care se va face executarea sunt executorii de drept, fara nicio alta formalitate prealabila.

Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului daca hotararea poate fi atacata cu apel sau recurs; daca titlul este ulterior modificat ori desfiintat, creditorul va trebui sa il repuna pe debitor in drepturile sale.

Sunt, de asemenea, titluri executorii si pot fi puse in executare silita:

1. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

2. inscrisurile autentice;

3. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie.

Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa, lichida si exigibila constituie titlu executoriu (ex: contractul de imprumut, contractul de ipoteca, de vanzare-cumparare).

In lipsa originalului, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.

In cazul anularii de catre instanta de judecata a inscrisului autentificat de notarul public, raspunderea civila a notarului public poate fi angajata numai pentru incalcarea de catre acesta cu vinovatie a obligatiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Cambia, biletul la ordin si cecul, precum si alte titluri de credit constituie titluri executorii, daca indeplinesc conditiile prevazute in legea speciala.

Daca se refuza eliberarea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz.

Daca s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept, daca prin lege nu se prevede altfel. In acest caz, sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea executarii.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste recuperarea creantelor prin executare silita.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.