fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Executarea silita. Taxa judiciara!

Executarea silita, demarata de creditor, se poate realiza prin poprire, executarea mobiliara sau imobiliara in temeiul prevederilor Noului Cod de procedura civila.

Procedura de executare presupune achitea taxei judiciara de timbru de 20 lei, conform OUG nr.80/2013.

Indata ce primeste cererea privind executarea silita, executorul judecatoresc va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta cererea creditorului, titlul executoriu si dovada taxei de timbru.

Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie, prin incheiere data in camera de consiliu fara citarea partilor.

Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile privind executarea prevazute de lege (poprire, executare mobiliara si imobiliara) in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Incuviintarea privind executarea silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii.Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;

2. hotararea sau inscrisul nu constituie titlu executoriu;

3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege;

4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

5. debitorul se bucura de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita.

In partea finala a incheierii de incuviintare a executarii silite va fi adaugata formula executorie, cu urmatorul cuprins:

“Noi, Presedintele Romaniei,

Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu pentru care s-a pronuntat incheierea de incuviintare a executarii silite). Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura presedintelui instantei si a grefierului.)”

Taxa judiciara de timbru care trebuie achitata odata cu depunerea cererii privind incuviintarea executarii silite prin poprire, executare imobiliara sau mobiliara este in valoare de 20 lei.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste recuperarea debitelor prin executare silita.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.