fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Actul constitutiv al firmei: cum se redacteaza!

Actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata trebuie sa fie intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al uneia sau mai multor persoane. Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, semnandu-se de toti asociatii, poate fi atestat de avocat sau autentificat de notar.

Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

Semnatarii actului constitutiv precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

a) datele de identificare a asociatilor;

b) forma, denumirea si sediul social,

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale potrivit CAEN Rev.2,

d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau,

e) asociatii ce reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat,

f) daca sunt numiti cenzori, datele de identificare ale primilor cenzori,

g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi,

h) sediile secundare (puncte de lucru) atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare,

i) durata societatii,

j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei. In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

In cazul in care intr-o societate cu raspundere limitata partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta in calitate de asociat unic are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile pentru aceasta calitate.

In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O persoana fizica sau o persoana juridica poate fi asociat unic doar intr-o singura societate cu raspundere limitata. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana. In caz de incalcare a acestor prevederi, statul prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata, poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.

Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai se incheie in forma scrisa sub sanctiunea nulitatii absolute.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Acestea sunt admise si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

Aporturile in creante  nu sunt admise la societatile cu raspundere limitata. Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.

In vederea atestarii sau autentificarii actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea denumirii firmei si va fi intocmita declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea si atestarea actului constitutiv al societatilor comerciale.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.