fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Pot fi asociat unic in mai multe societati comerciale?

Intrebarea daca o persoana poate avea calitatea de asociat unic in mai multe firme poate fi auzita tot mai des printre antreprenori.

Astfel, este bine de stiut ca o persoana fizica sau juridica poate fi asociat unic doar intr-o singura societate comerciala.

Poate fi insa asociat majoritar, minoritar sau in cote egale intr-un numar nelimitat de alte firme, alaturi de unul sau mai multi asociati.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana.

In acest sens, potrivit  Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale,  asociatul unic trebuie sa depuna la registrul comertului o declaratie pe proprie raspundere potrivit careia indeplineste conditiile pentru a detine si exercita aceasta calitate.

Declaratia de asociat unic poate fi atestata de avocat, autentificata de notar sau data in fata referentului de la registrul comertului.

In cazul in care intr-o societate cu raspundere limitata toate partile sociale sunt detinute de asociatul unic, acesta are drepturile si obligatiile ce revin potrivit legii adunarii generale a asociatilor:

1) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;

2) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii,

3) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite,

4) sa modifice actul constitutiv.

Daca asociatul unic este si administrator, atunci ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. Astfel, asociatul unic, in calitate de administrator, este solidar raspunzator fata de societate pentru:

1) realitatea varsamintelor efectuate de asociati,

2) existenta reala a dividendelor platite,

3) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere,

4) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale,

5) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si  actul constitutiv le impun.

In plus, asociatul unic poate avea si calitatea de salariat in aceeasi societate comerciala.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultanta juridica pentru intocmirea actelor si reprezentarea la registrul comertului in vederea infiintarii societatilor comerciale cu unul sau mai multi asociati.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.