fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintare firme rapid si ieftin!

Infiintarea unei firme rapid si ieftin este solutia de dorit  in cazul in care v-ati hotarat sa porniti propria afacere sau sa incepeti o alta.

Etapele care trebuie parcurse pentru infiintarea unei firme rapid si ieftin nu sunt dificile, mai ales daca beneficiati si de asistenta juridica, utila intr-un  asemenea demers:

1. alegerea si rezervarea denumirii firmei,

2. stabilirea obiectului de activitate principal si secundar, potrivit CAEN Rev.2,

3. consemnarea capitalului social la banca; valoarea minima a capitalului pentru societatile comerciale cu raspundere limitata este de 200 lei,

4. stabilirea sediului social,

5. obtinerea acordului vecinilor şi al asociaţiei de proprietari cand sediul social al firmei se stabileste întru-un bloc de locuinte,

6. redactarea actului constitutiv,

7. obtinerea specimenului de semnatura pentru administrator de la notar.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, infiintarea firmei se realizeaza in 3 zile de la depunerea urmatoarele acte la registrul comertului:

1. cererea de inregistrare,

2. actul constitutiv semnat de asociaţi; acesta poate fi atestat de avocat, autentificat de notar sau poate fi sub semnatura privata (semnat doar de asociati),

3. rezervarea denumirii societatii comerciale eliberata de registrul comertului,

4. actele de identitate ale asociatilor firmei in curs de inmatriculare,

5. documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (contract de comodat, de inchiriere, contractul de asistenta juridică în situaţia în care sediul se stabileste la avocat prin serviciul de gazduire sediu social),

6. acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari cand sediul social al firmei se stabileste întru-un bloc de locuinte,

7. declaraţia pe propria răspundere a asociaţilor şi a administratorului societatii comerciale, autentificate de notar sau atestate de avocat,

8. specimenul de semnatura al administratorului firmei eliberat de notar,

9. dovada depunerii capitalului social al societatii comerciale la o bancă aleasă de asociati,

10. declaratia pe proprie raspundere a asociatilor potrivit careia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociati, atestata de avocat sau autentificata de notar,

11. copii certificate ale actelor de identitate ale asociatilor,

12. dupa caz, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale,

13. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Pentru infiintarea unei firme rapid si ieftin, biroul nostru de avocatura ofera serviciul de gazduire sediu social  in cazul in care nu dispuneti de un sediu corespunzator sau nu aveti posibilitatea sa efectuati cheltuieli pentru inchirierea unuia.

Onorariul pentru gazduirea sediului social in Bucuresti este de 800 lei/an.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.