fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintarea unei firme. Cat dureaza?

In cazul in care v-ati gandit sa porniti o afacere, infiintarea unei firme este primul pas de facut.

O societate comerciala se inmatriculeaza in 3 zile. Acest termen se calculeaza de la data depunerii tuturor actelor la registrul comertului.

Actele necesare pentru infiintarea unei firme (SRL) prevazute de Legea nr.31/1990, sunt următoarele:

1. cererea de inregistrare,

2. actul constitutiv semnat de asociaţi; acesta poate fi atestat de avocat, autentificat de notar sau poate fi sub semnatura privata (adica semnat doar de asociati),

3. rezervarea denumirii societatii comerciale eliberata de registrul comertului,

4. actele de identitate ale asociatilor firmei in curs de inmatriculare,

5. documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (contract de comodat, de inchiriere, contractul de asistenta juridică în situaţia în care sediul se stabileste la avocat prin serviciul de gazduire sediu social),

6. acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari cand sediul social al firmei se stabileste întru-un bloc de locuinte,

7. declaraţia pe propria răspundere a asociaţilor şi a administratorului societatii comerciale, autentificate de notar sau atestate de avocat,

8. specimenul de semnatura al administratorului firmei eliberat de notar,

9. dovada depunerii capitalului social al societatii comerciale la o bancă aleasă de asociati (capitalul social minim pentru SRL este 200 lei).

10. declaratia pe proprie raspundere a asociatilor potrivit careia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociati, atestata de avocat sau autentificata de notar,

11. copii certificate ale actelor de identitate ale asociatilor,

12. imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale,

13. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

La finalul operatiunii de infiintarea unei firme, registrul comertului elibereaza certificatul de inmatriculare si certificatul constatator privind autorizarea activitatii la sediul social.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste infiintarea unei firme rapid si ieftin:

– verificarea si rezervarea denumirii societatii,

– redactarea si atestarea actului constitutiv,

– redactarea contractului privind detinerea spatiului cu destinatie de sediu social: comodat, inchiriere, subinchiriere etc.,

– redactarea declaratiei pe proprie raspundere data in baza art.15 alin.1 lit.b) din Legea nr.359/2004,

– redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere potrivit careia asociatii/administratorii indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru exercitarea acestor calitati,

– depunerea dosarului complet la oficiul registrului comertului si obtinerea certificatului de inregistrare.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.