fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Incuviintarea executarii silite de catre executor, neconstitutionala!

Curtea Constituţională a decis, in data de 17.12.2015, că sunt neconstituţionale prevederile din Codul de procedură civilă care prevăd, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc.

Curtea, având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a constatat că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie reglementarea corespondentă din actul de bază, şi anume art. 665 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012.

Soluţia legislativă cuprinsă în această dispoziţie, în urma republicării Legii nr. 134/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, a fost preluată în art. 666, text asupra căruia Curtea s-a pronunţat prin decizia din 17.12.2015.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 666 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.

Art. 666 din Codul de procedura civila prevede ca:

“(1) Cererea de executare silita se solutioneaza in maximum 3 zile de la inregistrarea ei.

(2) Executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii executarii silite, prin incheiere, fara citarea partilor. Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 657 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, si modalitatea concreta de executare silita, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

(4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc competent sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.

(5) Executorul judecatoresc va respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1.cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decât cel sesizat;

2.hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3.inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu este investit cu formula executorie;

4.creanta nu este certa, lichida şi exigibila;

5.debitorul se bucura de imunitate de executare;

6.titlul cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire prin executare silita;

7.exista alte impedimente prevazute de lege.

(6) Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare”.

Totodată, Curtea a stabilit că dispoziţiile contravin prevederilor constituţionale prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti, precum şi prin prisma faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc.

In acest fel, pe de o parte, exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii, nu sunt respectate, iar pe de altă parte înfăptuirea justiţiei este ”delegată” executorului judecătoresc.

De asemenea, Curtea a reţinut încălcarea Constituţiei întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curtii Constitutionale nr. 458/31 martie 2009, ignorând exigenţele constituţionale stabilite prin aceasta.

Pentru informatii, ne puteti contacta prin formularul de contact, la numarul de telefon 0787.822.100 sau pe adresa de email office@iuliablaja.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.