fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Decesul asociatului unei firme!

Potrivit legii, prin decesul unuia dintre asociati, societatea comercială este obligată să achite succesorilor defunctului contravaloarea părților sociale conform ultimului bilanț contabil aprobat.

Daca in actul constitutiv nu se prevede clauza de contiunare a activitatii societatii cu mostenitorii, acestia nu devin asociati, ci au dreptul numai la contravaloarea partilor sociale detinute de autorul lor.

În acest caz, moștenitorii asociatului decedat au dreptul la contravaloarea părților sociale deținute de autorul lor conform ultimului bilanț contabil aprobat.

Pentru a primi acești bani, moștenitorii trebuie să deschidă succesiunea la notar de pe urma defunctului.

Notarul le va elibera un certificat de moștenitor în care va apărea cota pe care o deține fiecare din respectiva firmă.

Dacă moștenitorii refuză să deschidă succesiunea, asociatul rămas în viață care dorește să continue activitatea firmei poate merge la notar să ceară dezbaterea succesiunii doar în privința părților sociale din firmă.

Cu privire la valoarea drepturilor cuvenite mostenitorilor desigur ca acestea vor fi stabilite in raport cu valoarea reala a activelor fiind necesara o evaluare a acestora care sa o stabileasca de o maniera obiectiva.

In acest sens, potrivit aplicarii corespunzatoare a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, drepturile cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

In ceea ce priveste imprumutul acordat societatii de catre asociatul decedat, mostenitorii acestuia sunt in drept sa incaseze sumele restituite de societate insa in conditiile prevazute in contractul de imprumut: termenul de plata, modalitatea de plata (integral sau in rate), nivelul dobanzii etc.

Dobandind un drept de creanta fata de societate izvorat din contractul de imprumut, mostenitorii pot conveni cu societatea si alte modalitati de stingere a obligatiei, inclusiv prin dare in plata.

In cazul in care actul constitutiv prevede ca activitatea firmei va continua cu mostenitorii asociatului decedat, acestia vor dobândi părţi sociale prin succesiune.

In acest sens, se vor depune la registrul comertului urmatoarele acte:

a) cererea de înregistrare;

b) certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate,

c) în cazul în care s-a prevăzut clauza continuării societăţii cu moştenitorii, declaraţia asociaţilor din care să rezulte că sunt de acord cu continuarea societăţii,

d) actul de numire al curatorului emis de autoritatea tutelară în situaţia în care moştenitorii sunt minori;

e) declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin moştenire au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

1 Raspuns

 1. Avatar
  ioan

  Buna ziua,
  Un SRL care are 2 asociați detine 30% din actiunile unui SA.
  SA- ul este in procedura de insolventa din anul 2012.
  In anul 2014 se declara falimentul SRL-ului.
  Intrebarea mea este ce se intampla cu actiunile firmei SC X SRL?

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.