fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Desfiintarea punctului de lucru din alt judet!

In cursul derularii activitatii, asociatii pot hotari desfiintarea punctului de lucru infiintat in alt judet decat sediul social al firmei.

Pentru realizarea acestei operatiuni trebuie depuse la registrul comertului urmatoarele documente:

a) cererea de înregistrare (original);

b) declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:

– persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);

– persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2)

c) hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/consiliului de administraţie/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original),

d) certificatul constatator  de autorizare a activităţii (original);

e) dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.

În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare.

Demersul privind desfiintarea punctul de lucru din alt judet se efectueaza la registrul comertului de la sediul social al firmei si  se finalizeaza in 3 zile.

In cazul in care punctul de lucru a fost inregistrat fiscal la infiintare, trebuie facute demersuri pentru desfiintarea acestuia si de la administratia financiara.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.