fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Informatiile despre firme din registrul comertului sunt publice!

Informatiile despre firme devin publice odata cu inregistrarea acestora in registrul comertului.

Daca ati decis sa va deschideti o firma, este important de stiut ca datele completate în cererile depuse la oficiile registrului comertului devin informatii publice odată cu inregistrarea lor şi publicarea în Monitorul Oficial.

Care sunt prevederile legale care reglementează acest fapt?

In primul rand, potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, registrul comerţului este public.

Asadar, Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si informatii despre datele inregistrate in registrul comertului si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat.

Pe de alta parte, conform Ordinului nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor coroborat cu OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului, oficiile registrului comertului transmit, din oficiu, spre publicare în Monitorul Oficial, pe cheltuiala solicitantului, rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate prin care se dispune autorizarea constituirii si înmatricularea persoanei juridice si actele pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel ca, potrivit prevederilor din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial, in Partea a IV-a se publica acte juridice referitoare la agenti economici si la alte categorii de persoane juridice, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

Aceasta reprezinta o alta modalitate prin care informatii despre firma dumneavoastra pot fi accesate de orice persoana interesata.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului,prevede că Oficiul Naţional al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, carora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Legea nr. 677/2001 defineste datele cu caracter personal ca fiind “orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, îi mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Este important de subliniat faptul că definitia se refera doar la persoanele fizice, datele referitoare la persoanele juridice nereprezentand obiectul actului normativ mentionat.

Prin urmare, informatiile cu privire la persoanele juridice reprezinta informatii publice a caror prelucrare nu este condiţionata în niciun fel.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.