fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Oferta de plata si consemnarea!

Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor, acesta din urma are posibilitatea sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza.

In acest scop, debitorul trimite creditorului o somatie prin care este invitat sa primeasca prestatia datorata.

Somatia se comunica prin intermediul unui executor judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia.

In respectiva somatie se vor mentiona locul, data si ora cand suma sau obiectul oferit urmeaza sa ii fie predat creditorului.

In cazul in care creditorul primeste suma sau bunul oferit, debitorul este liberat de obligatia sa. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale.

Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit, executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va consemna aceste imprejurari. In aceasta situatie, pentru a se libera de datorie, debitorul va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank S.A. sau la orice alta institutie de credit.

Recipisa de consemnare se va depune la executorul judecatoresc care a trimis somatia.

Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeaza a se face consemnarea si nu poate fi conditionata de existenta acordului creditorului.

Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora cand si locul unde suma se va depune.

Dupa consemnare, executorul judecatoresc va constata, printr-o incheiere data fara citarea partilor, efectuarea platii si liberarea debitorului.

Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea acesteia.

In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii, creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de validitate, de fond si de forma ale ofertei de plata si consemnatiunii, la judecatoria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea.

Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii, in afara de cazul in care se anuleaza oferta de plata si consemnatiunea.

Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului, in fata oricarei instante, in orice stadiu al judecatii.

In acest caz, prin incheiere, creditorul este pus in intarziere sa primeasca suma sau bunul.

In cazul in care creditorul este prezent si primeste prestatia datorata, liberarea debitorului se va constata prin incheiere.

In cazul in care creditorul lipseste sau refuza primirea prestatiei, debitorul va proceda la consemnare, iar recipisa de consemnare va fi pusa la dispozitia instantei, care, prin incheiere, va constata liberarea debitorului.

De asemenea, potrivit prevederilor Codului de procdura civila, in baza procesului-verbal ori a incheierii, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca constituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile de mai sus.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.