fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Modificarea datelor de identificare ale asociatilor!

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaţilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societăţilor, trebuie inregistrata in registrul comertului.

Documentele mecesare acestei operatiuni de actualizare a datelor de identificare sunt urmatoarele:

1. cererea de înregistrare (original),

2. actul doveditor din care să rezulte noile date de identificare (copie): act de identitate, hotararea judecatoreasca de divort, certificat de casatorie, actul de schimbarea numelui pe cale administrativa etc.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

3. împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original),

4. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

In cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenţie, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state.

Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenţii/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii si informatii utile privind operatiunile de infiintare si modificare a societatilor comerciale.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.