fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Infiintare punct de lucru in alt judet!

Un punct de lucru poate fi infiintat odata cu inmatricularea societatii comerciale sau ulterior, in cazul in care asociatii hotarasc in acest sens.

Infiintarea unui punct de lucru trebuie sa urmeze procedura prevazuta de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, la registrul comertului vor fi depuse urmatoarele acte:

1. Cerere de înregistrare (original),

2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic (original),

3. Dupa caz, actul constitutiv daca punctul de lucru se infiinteaza simultan cu inmatricularea firmei (original),

4. Dovada dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de punct de lucru: act proprietate, contract inchiriere, contract comodat, extras de carte funciara etc (copie),

5. Dacă punctul de lucru este infiintat intr-un imobil de locuinte, acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor prevăzut de Legea nr.230/2007, completat pe formular-tip, (original),

6. Declaratie model 2, formular-tip (original),

7. Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale,

8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Infiintarea unui punct de lucru se realizeaza in termen de 5 zile de la data depunerii tuturor documentelor la registrul comertului de la sediul social al firmei-mama.

In cazul in care punctul de lucru se infiinteaza in alt judet decat cel in care se afla sediul social al firmei, atunci demersurile legale se intreprind la registrul comertului de la sediul social.

In termen de 30 zile de la infiintarea punctului de lucru la registrul comertului urmeaza inregistrarea fiscala a acestuia.

Inregistrarea fiscala se realizeaza doar daca punctul de lucru are minim 5 salariati.

Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea.

Codul de procedura fiscala stabileste ca, in cazul punctelor de lucru inregistrate fiscal, competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de firma care le-a infiintat.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultanta juridica pentru intocmirea actelor si reprezentarea la registrul comertului in vederea infiintarii punctelor de lucru.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.